Tiedote

Kunta-alan henkilöstömäärä väheni 7 500 palkansaajalla

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan lokakuussa 2015 kunta-alalla työskenteli 422 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärä väheni 7 500 palkansaajalla eli lähes kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

​Kunta-alalla työskenteli sama määrä henkilöstöä viimeksi vuonna 2005. Henkilöstömäärän väheneminen jatkui jo neljättä vuotta. Korkeimmillaan kunta-alan henkilöstömäärä oli vuonna 2011, jolloin kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 441 000 henkilöä.

Sopimusaloittain tarkasteltuna valtaosa henkilöstömäärän vähenemisestä tapahtui sopimusalalla, jossa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Siellä henkilöstömäärä väheni 4 300 henkilöllä (1,4 %). Suhteellisesti eniten väheni tuntipalkkainen henkilöstö (11 %).

Myös teknisten sopimuksen piirissä olevan henkilöstön määrä (4 %) ja opetusalan henkilöstön määrä (2 %) vähenivät. Lääkäreiden määrä sen sijaan pysyi ennallaan.

Lokakuussa 2015 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 413 200 ja tuntipalkkaisia 8 500. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli lähes 30 000 henkilöä.

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot
keskimäärin 3 112 €/kk

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot olivat lokakuussa 2015 keskimäärin 3 112 €/kk. KVTES:n sopimusalalla kokonaisansiot olivat keskimäärin 2 743 €/kk, opetusalalla 3 798 €/kk, lääkäreillä 7 380 €/kk ja teknisten sopimusalalla 3 221 €/kk. Kokonaisansiot nousivat keskimäärin 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lisineen oli lokakuussa 2015 keskimäärin 14,58 € ja kokonaiskeskituntiansio keskimäärin 14,87 €.

Lisätietoja

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija +358 9 771 2324, +358 50 527 1092