Tiedote

Vuosi 2015 oli muutosten vuosi

Viime vuonna kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot olivat noin 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset olivat noin 16,1 miljardia euroa ja työnantajien maksamat eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut noin 4,9 miljardia euroa. Palkkaa saavaa henkilöstöä oli noin 425 000 henkeä.

Henkilöstömenot ovat noin puolet kuntien menoista. Lokakuussa 2015 kunta-alan kokonaiskeskiansio oli arviolta 3 120 euroa/kk ja ansiotaso nousi arviolta yhden prosentin edellisestä vuodesta.

Vuoden 2015 sopimuskorotukset toteutettiin pääsääntöisesti 1. heinäkuuta lukien. Korotusten kustannusvaikutus oli koko kunta-alalla keskimäärin 0,43 %. Kesäkuussa työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson eli vuoden 2016 sopimuskorotuksista. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat ja sopivat sen pohjalta 1.1.2016–31.1.2017 voimassa olevista kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista.

KT:n viimevuotista toimintaa siivitti maan hallituksen käynnistämä Suomen historian suurin hallinto- ja palvelu-uudistus, jossa on kyse Suomen suurimmasta liikkeenluovutuksesta. Maan hallitus linjasi, että vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 perustettavalle itsehallintoalueelle vuoden 2019 alusta. Perustettavat yksiköt toimisivat maakunnallisina työnantajina ja niiden palvelukseen siirtyisi yli 200 000 kunta-alan palkansaajaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu aloitettiin syyskuussa virkamiesvalmisteluryhmissä STM:n ja VM:n vetovastuulla. KT on ollut mukana valmistelemassa ehdotuksia siitä, miten henkilöstön asema ja palvelussuhteen ehdot järjestetään uudistuksessa. KT käynnisti sote-uudistukseen liittyvän muutostukipalvelun kunnille ja kuntayhtymille.

Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Sipilän hallitus aloitti KT:n ja muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa neuvottelut niin sanotun yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi, jotka jatkuivat vuoden loppuun saakka. Yhteiskuntasopimusneuvottelujen rinnalle hallitus käynnisti laajan kilpailukykylakipaketin valmistelun tavoitteenaan viiden prosentin parannus Suomen kansantalouden kilpailukykyyn.

Toimintavuonna uudistettiin KT:n strategia, jonka valtuuskunta vahvisti joulukuun kokouksessaan. Tavoitteena on saada uusi KT johtavaksi julkisen sektorin työnantajaedunvalvojaksi ja vaikutusvaltaiseksi työmarkkinakeskusjärjestöksi sekä ketteräksi, uudistavaksi ja osaavaksi organisaatioksi.

Lue lisää vuoden 2015 toiminnasta KT:n vuosikertomuksesta

KT:n vuosikertomus 2015