På svenska
Yleiskirje
15/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

​Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tulee voimaan 1.1.2015 lukien.

Virka- ja työehtosopimuksen taulukkoa edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on muutettu samalla tavalla kuin yksityisen sektorin vakuutusehtojen osalta on sovittu.
Osapuolet neuvottelevat vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta.

Edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehottaa kuntia/kuntayhtymiä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite
Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen
viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta
vastaavasta taloudellisesta edusta