På svenska
Yleiskirje
10/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria

Työntekijöiden ikään ja eri elämänvaiheisiin liittyvät tarpeet vaikuttavat selvästi työpaikan tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Hyvät käytännöt ja niitä koskevat selvitykset osoittavat, että eri-ikäisten työntekijöiden tarpeiden huomioon ottaminen työpaikan kehittämistoimissa hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä.
 
Työmarkkinakeskusjärjestöjen asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut aineiston Työkaarimallilla kohti pitempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen. Valmistelu perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimukseen (2011) ja työurasopimukseen (2012). 

Työkaarimalli tarjoaa laajan tietopohjan ikäohjelman laatimiseksi ja on kuntien työpaikkojen vapaasti hyödynnettävissä.

Mallissa esitellään useita osa-alueita, mm. ikäjohtaminen, työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu, osaaminen, työaikajärjestelyt, työn muokkaaminen, terveystarkastukset sekä terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistäminen. Lisäksi aineistossa kuvataan ikäohjelman käytännön toteutusta sekä tulosten ja vaikutusten arviointia. 
 
Työkaarimallin toimintatapoja voidaan liittää osaksi olemassa olevia henkilöstöä koskevia suunnitelmia ja ohjelmia tai käyttää uusien vastaavien pohjana siten kuin ne soveltuvat kunkin työpaikan ja sen henkilöstön tarpeisiin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat lähettäneet aineiston jäsenliitoilleen ja edistävät työkaarimallin toimeenpanoa yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola