På svenska
Yleiskirje
26/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vanhat eläkkeet vuonna 2001

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut palkka- ja hintatason muutosten perusteella ensi vuoden TEL-indeksiluvut. Työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu, alle 65-vuotiaiden työeläkkeet, TEL-indeksiluku on 1981 ja mainitun lainkohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu, yli 65-vuotiaiden eläkkeet, indeksiluku on 1912 vuonna 2001.

Edellä sanotun perusteella vanhoja eläkkeitä korotetaan 1.1.2001 lukien alle 65-vuotiailla 4,10 prosentilla ja yli 65-vuotiailla 4,03 prosentilla.

Jos eläkkeensaaja on ilmoittanut aikanaan, että hänen eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuodon mukaan, eläke tarkistetaan aikanaan kunnallisen virkaehtosopimuksen tai vastaavan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisten palkkojen yleistarkistusta vastaavasti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                           Margareta Heiskanen