Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2018

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2017.

Medellönen i kommunsektorn var 3 146 euro i månaden. Kommunerna och samkommunerna hade totalt 419 000 anställda.

Du kan också beställa publikationen, som är gratis.

Publiceringsår:
2018
Publikationen är gratis