Lausunto
231/04.01.00/2022
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Asia: VN/13803/2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Esityksen tavoitteena on edistää osittaista työllistymistä ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista selkiyttämällä työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esityksellä luovuttaisiin työttömyysetuuden sovittelussa käytetystä erityisestä sovittelujaksosta ja lisättäisiin säännös työajan poikkeuksellisuuden arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen edellyttäisi jatkossakin aina työn osa-aikaisuutta.

KT kannattaa lakimuutoksen tavoitteita ja pitää ehdotettuja työttömyysetuuden sovittelua koskevia muutoksia lain soveltamista kannalta selkeyttävinä.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Tötterman
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

 

Patrik Tötterman

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2246
Matkapuhelin:
+358 50 496 9133
Sähköposti:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT