Lausunto
90/04.01.00/2022
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Asia: VN/8041/2022

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden viitekehyksessä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Liitteen tasolle on tavoitteena lisätä uusi 1.8.2022 alkava tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Se tulee lukiokoulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutuksen (VALMA) tilalle.

Kunta- ja hyvinvointialuetyöantajat KT kannattaa kokonaisuudessaan ehdotettua muutosta.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman

 

Mertzi Bergman

osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2270
Matkapuhelin:
+358 50 408 8076
Sähköposti:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT