Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Asia: VN/34059/2021

Luonnos hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT  kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista.

Hallituksen esityksessä on kuvattu kehittämishankkeen vaikutuksia opettajiin ja ohjaajiin. Esityksessä on todettu, että opettajilla ja ohjaajilla tulee olla riittävästi tietoa uudistuksesta, jotta he kykenevät tarjoamaan opiskelijalle säädösten, tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän tarjonnan mahdollistamia monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.

Tiukan valmisteluaikataulun vuoksi voi olettaa, että muutoksen vaikutusten arviointiin ei ole aikaa riittävästi. Opettajien, ohjaajien sekä esihenkilöiden rooli kehittämishankkeen toteutuksessa on keskeinen. Pitkäjänteisemmällä valmistelulla heidän kykynsä olisivat vahvemmalla pohjalla muutosten läpiviemisessä.

 

Työmarkkina-asiamies Mervi Petäsnoro

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

 

Mervi Petäsnoro

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2103
Matkapuhelin:
+358 50 301 8930
Sähköposti:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT