Lausunto
353/04.01.00/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
VN/24935/2021

Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausunto koskien ehdotusta asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa otetaan korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää ehdotusta kannatettavana, mutta haluaa korostaa, että koulutuskorvauksen maksaminen tulee esityksen mukaisesti edelleen pitää sopimuksenvaraisena.

Lausunto koskien ehdotusta uudesta 22 a §:stä

Ei lausuttavaa.

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT