Lausunto
166/10/2020
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyyntö 21.9.2020 VN/8261/2019, STM081:00/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke)

KT Kuntatyönantajat kannattaa muutosesitystä ja korostaa tarvetta turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä.

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Jatkossa perhe-eläkejärjestelmät turvaisivat edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa. Tavoitteena on myös kohdentaa perhe-eläke-etuuksia lapsille ja lapsiperheille. Perhe-eläkejärjestelmän kehittäminen, ja sen tavoitteiden uudistaminen, on perusteltua erityisesti työelämässä, perheiden rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

KT pitää tärkeänä, että työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä seurataan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen
Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT