Lausunto
264/10/2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyyntö STM/3386/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

KT Kuntatyönantajat kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

KT yhtyy asiassa Suomen Kuntaliitto Ry:n antamaan lausuntoon.

Lisäksi KT haluaa kiinnittää huomiota sairausvakuutuslain uudistuksen mahdolliseen vaikutukseen julkisen terveydenhuollon toimintaan. Yksityisistä terveyspalveluista maksettavat hoito- ja tutkimuskorvaukset esitetään lakkautettavaksi 2023 alusta lukien. Korvausten lakkauttaminen esimerkiksi suun terveydenhuollon osalta tämä saattaa lisätä julkisen palveluntuotannon kysyntää. Varsinkin kun suun terveydenhuollon osalta on katsottu olevan ns. patoutunutta kysyntää. Kysynnän lisäys julkiseen terveydenhuollon toimintaan voi aiheuttaa jonojen kasvua ja myös tarvetta lisätä henkilökuntaa. Näillä molemmilla seikoilla on kustannuksia lisäävä vaikutus.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen    

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen