Lausunto
162/10/2018
Työ- ja elinkeinoministeriölle
TEM/949/03.01.01/2017, TEM031:00/2017

Lausunto hallituksen esityksen HE 93/2018 täydentämisestä

KT Kuntatyönantajat pitää yhdenvertaisuutta, vastikkeellisuutta ja työnhaun aktivointia koskevia esityksen tavoitteita (luonnoksen 3.1 luku) perusteltuina. Tulisi kuitenkin syventää ja konkretisoida sen arviointia, miten keskeiset ehdotukset näitä eri tavoitteita toteuttavat.

Omatoimisen työnhaun edistäminen on tavoiteltavaa, mutta toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta on hieman ristiriitaista tutkimustietoa. Ehdotetut rajaukset ohjaavat työnhakuvelvoitteen kohdentumista tarkoituksenmukaisella tavalla. Epäselväksi kuitenkin jää, miten työnhaun seuranta käytännössä toteutuu. Jos verkkopalveluun on tarkoitus liittää seurantaa toteuttavia ominaisuuksia, niitä tulisi kuvata esityksessä.

Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole lainkaan arvioitu vaikutuksia toimeentulotukeen, sen toimeenpanoon ja kustannuksiin.

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen on yksi keskeinen haaste palvelujärjestelmän uudistamisessa ja myös omatoimisen työhaun edistämistä koskevassa ehdotuskokonaisuudessa. Tässä tarvittavan kehittämistyön mittaluokkaa ja kustannuksia olisi perusteltua avata ja samalla esittää, miten kehittämistyö on tarkoitus rahoittaa.

Omaehtoisen työnhaun malli ja jo voimassa oleva aktiivimalli voivat muodostaa työttömälle työnhakijalle monimutkaisen kokonaisuuden, minkä vuoksi toimeenpanossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tiedottamiseen ja opastamiseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola