Lausunto
200/10/2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
STM/077:00/2018

Esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

KT Kuntatyönantajat pitää hyvänä, että työttömyysetuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin esityksen mukaisesti. Nykyinen lyhytkestoiseen palkkatyöhön työllistyneen työnhakijan ansaitseman tulon ansaintaperusteinen sovittelu työttömyysetuuden kanssa voi aiheuttaa viivettä sovitellun työttömyysetuuden maksamiseen. On tärkeää, että työttömät pystyvät vastaanottamaan esimerkiksi ns. keikkatyötä.

Työnhakijan ei tulisi joutua arvioimaan työn hakemisen ja vastaanottamisen mahdollisuutta sen perusteella, aiheuttaako se liian pitkän viiveen tulojen saamiseen. Siirtyminen esitettyyn maksuperusteiseen sovitteluun vähentäisi työn vastaanottamisen riskejä vähentämällä työttömyysetuuden maksun viivettä.

Siirtymisen maksuperusteiseen sovitteluun on kannatettavaa myös siitä näkökulmasta, että se mahdollistaisi kansallisen tulorekisterin palkkatietojen hyödyntämisen työttömyysetuutta maksettaessa. Tämä on mahdollista vasta palkanmaksun ja palkanmaksutiedon tulorekisteriin tallentamisen jälkeen.

Tulorekisteritietojen hyödyntäminen vähentäisi työnantajien hallinnollista työtä, joka aiheutuu sovitellun etuuden maksamista varten pyydettyjen palkkatodistusten tuottamisesta ja toimittamisesta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS   

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT