Osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu

Selvitys kuntien ja kuntayhtymien osaamis- ja työvoimatarpeista 2016.

Tiedustelulla kerättiin tietoja kunta-alan henkilöstömäärästä ja arvioita sen kehittymisestä. Kuntien ja kuntayhtymien edustajat arvioivat myös eri henkilöstöryhmien lukumäärien kehittymistä. Lisäksi tiedustelulla selvitettiin, mille koulutusaloille ja -tasoille kunnissa ja kuntayhtymissä rekrytoidaan henkilöstöä.

Kuntatyönantajilta kysyttiin myös, minkälaiselle osaamiselle kuntasektorilla on tarvetta tulevaisuudessa. Tiedustelussa pyydettiin lisäksi arvioimaan, missä määrin kunta- ja palvelurakennemuutokset sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöt vaikuttavat kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Myös eläkepoistuman ennakointia kartoitettiin.

Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisu on ilmainen