Soteliiderit

KT:n Soteliiderit-hanke tuki vuonna 2022 kuntien sote-työnantajia suuren muutoksen toteuttamisessa ja johtamisessa. Hankkeessa keskityttiin muutosjohtamiseen ja strategisen henkilöstöjohtamisen eri teemoihin. Hanke toimi luontevana osana KT:n työnantajille tarjoamaa muutostukea hyvinvointialueuudistuksessa.

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

Muutostukea hyvinvointialueuudistuksessa

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Soteliiderit-hanke edisti toiminnallaan viimeisenä toimintavuotenaan  sote-työnantajien verkostoitumista ja yhteistyötä niin KT:n kanssa kuin työnantajien välillä.

Vuonna 2022 hyvinvointialueiden hallinnot alkoivat muotoutua ja myös poliittiset päättäjät aloittivat työnsä maaliskuussa. Soteliiderien ja KT:n yhteistyö laajeni myös uusiin organisaatioihin vähitellen vuoden 2022 kuluessa ja hyvinvointialueilla siirryttäessä valmistelusta kohti uutta pysyvää rakennetta.

Soteliiderit-hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa ja lisärahoituksen myötä hanke toimi vuoden 2022 loppuun saakka. Vuoden 2022 aikana toteutettiin myös sote-alan kuuden kehittämishankkeen tuotoksia ja tuloksia yhteen koonnut SoteHelmet-hanke, jonka puitteissa toteutettiin verkkosivu ja virtuaalikirja kehittämistyön tueksi erityisesti kaikille hyvinvointialueille työnantajina, mutta myös laajemmin tiedoksi esimerkiksi uusille poliittisille päättäjille. 

Kovaa vauhtia muutosta kohti

Keväällä 2022 hyvinvointialueiden valmistelu alkoi konkretisoitua ja Soteliiderit oli mukana ratkomassa työnantajia askarruttaneita kysymyksiä. Kevään webinaareissa pohdittiin muun muassa työterveyshuollon järjestämistä ja roolia hyvinvointialueilla, sekä pysyvästi ajankohtaisia rekrytoinnin ja perehdyttämisen aiheita.
Soteliiderit-hankkeen puitteissa koottiin myös hyvinvointialueiden henkilöstöjohtamiseen keskittynyt artikkelisarja KT:n asiantuntijoiden tuella. Artikkelisarjassa käsiteltiin niin henkilöstön saatavuutta, työnantajakuvaa kuin työhyvinvoinnin kysymyksiä. 

Webinaarien, ajankohtaisten uutiskirjeiden ja verkostotoiminnan lisäksi hanke kuvasi ja julkaisi työnantajakumppanien kanssa myös muutos- ja henkilöstöjohtamista koskevia asiantuntijavideoita ajankohtaisista aiheista.

Soteliiderit mukana ongelmia ratkomassa ja uutta luomassa

Hektisen kevään jälkeen hyvinvointialueilla alkoi kenties vielä hektisempi syksy ja vuodenvaihteen 2023 odotus. Syksy näyttäytyi hankkeen kohderyhmien eli hyvinvointialueiden sekä kuntien ja kuntayhtymien johtajien ja esihenkilöiden osalta aiempaakin kiireisempänä. Soteliiderit-hanke oli syksyllä vahvasti mukana KT:n tarjoamassa muutostuessa ja hankkeen puitteissa työstettiin ryhmätapaamisissa hyvinvointialueiden HR-johtajien kanssa esimerkiksi palvelussuhdekäsikirjoja halukkaille alueille.

Syksyn mittaan Soteliiderit järjesti myös lyhyitä tunnin webinaareja ESR-kumppanihankkeiden kanssa ja syksy sekä koko hankkeen taival päätettiin marraskuussa päätösseminaariin. Syksyllä Soteliiderit-hanke haastatteli myös pitkään mukana olleita työnantajia ja keräsi palautetta hankkeen onnistumisesta. Hanke sai mukana olleilta toteuttajilta erinomaiset arviot ja vastaava hanketoiminta koettiin hyvinvointialalla arvokkaaksi myös jatkossa. Hankkeen puitteissa onnistuttiin luomaan uusia verkostoja työnantajien välille ja kehittämään johtamista sote-alalla.

Säännöllistä viestintää ja verkostotoimintaa työnantajien kanssa

Soteliiderit toimi vuonna 2022 verkostojensa kautta ja niitä ylläpitäen sekä viesti sote-työnantajille ajankohtaisista aiheista säännöllisesti erityisesti uutiskirjeen muodossa. Vuoden aikana uutiskirjeitä lähetettiin kuusi ja tilaajia oli noin 1200 henkilöä. Uutiskirjeiden ohella hanke tuotti edellä mainittuja kirjallisia tuotoksia ja videoita. Uutiskirjeissä tuotiin esiin hyvinvointialueiden valmistelun ajankohtaisimpia aiheita ja jaettiin toimivia käytäntöjä. Soteliiderit-hanketoimijat kirjoittivat myös vuoden aikana blogeja ja artikkeleja KT-lehteen sekä KT:n verkkosivuille.