KT-yhteyshenkilöverkosto

KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa kunnissa ja kuntayhtymissä. KT-yhteyshenkilö on usein johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimiva viranhaltija tai työntekijä. 

KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n kanssa tehtävässä yhteistyössä ja yhteydenpidossa. KT-yhteyshenkilö huolehtii, että KT:n tuottama työnantajatieto välittyy oman organisaation johdolle. Yhteyshenkilö opastaa ja neuvoo johtoa sekä huolehtii myös esihenkilöiden osaamisesta. KT-yhteyshenkilö pyrkii ensi vaiheessa selvittämään paikalliset ongelmat ja tarpeen tullen hän ottaa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin.  

KT-yhteyshenkilöverkostoon kuuluu lähes 800 henkilöä 

Jokaiseen KT:n edustamaan työnantajaorganisaatioon on nimetty varsinainen KT-yhteyshenkilö, ja hänen varajäsenensä. Suurimmissa organisaatioissa voi olla useampia yhteyshenkilöitä. KT-yhteyshenkilöt muodostavat verkoston, johon kuuluu lähes 800 henkilöä. 

KT- yhteyshenkilöille aloitettiin vuoden 2022 syksyllä säännölliset verkostotapaamiset kerran kuukaudessa. Verkostotilaisuuksia pidettiin neljä ja niissä oli keskimäärin 200 osallistujaa. 

KT-yhteyshenkilötiedotteet ja ajankohtaistilaisuudet 

KT viestii ajankohtaisista työmarkkina-asioista ja palvelussuhteisiin vaikuttavista muutoksista KT-yhteyshenkilötiedotteilla. Vuonna 2022 sähköisiä KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin 69 kappaletta. KT järjesti KT-info-ajankohtaistilaisuuksia sopimustilanteesta ja sopimusratkaisuista.  

KT:n sähköinen palvelualusta Linja palvelee erityisesti KT-yhteyshenkilöitä. KT Linjassa on KT-yhteyshenkilöille oma verkosto, jonka sivuille kootaan kaikki heille suunnattu viestintä sekä esitysten ja ohjeiden materiaalit. KT-yhteyshenkilöillä on omilla tunnuksillaan pääsy kaikkiin KT Linjassa oleviin materiaaleihin.