HR-verkosto

HR-verkosto kokosi vuonna 2022 yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää strategista henkilöstöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muuttuvia organisaatioita. HR-verkostossa oli vuoden 2022 lopussa noin 350 jäsentä 175 eri organisaatiosta. 

HR-verkostoon olivat vuonna 2022 tervetulleita kaikki kunta-alan sekä niiden konserniin kuuluvien henkilöstöjohtamisesta tai henkilöstöasioista vastaavat johtajat, asiantuntijat ja kehittäjät. Verkostossa on mukana henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita erilaisilla tehtävänimekkeillä, esimerkiksi henkilöstöjohtajia, henkilöstöpäälliköitä, henkilöstöasiantuntijoita, hallintojohtajia, palvelussuhdepäällikköitä, rekrytoinnista vastaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita ja kehitysjohtajia. Yhteistä kaikille verkoston jäsenille on, että he edustavat työnantajaa, ja ovat kiinnostuneita kehittämään yhdessä henkilöstöjohtamista.  

Verkostotapaamisissa opitaan ja uudistutaan

HR-verkoston toimintamalliin kuuluvat verkostotapaamiset, joita järjestetään ympäri vuoden. Vuonna 2022 verkostotapaamisia järjestettiin seitsemän kappaletta, joista yksi oli hybriditapahtuma ja loput kokonaan etäyhteydellä.

Vuonna 2022 tapaamisissa käsiteltiin työterveyshuoltoa ja työhyvinvoinnin johtamista, osaamisen yhteisöllistä johtamista, HR-työn tulevaisuutta ja robottien roolia HR-työssä sekä henkilöstön saatavuutta lukuisten työnantajan eri keinojen kautta.

HR-verkosto toimii aktiivisesti

HR-verkostolla on oma verkostoviesti HR-info, jonka jakelussa oli noin 400 henkilöä. HR-info-uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta. Tapahtumista ja toiminnasta viestitään ensisijaisesti verkoston uutiskirjeellä eli HR-infolla. 

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT