Sopimuksia kehitetään työryhmissä 

Sopimuskaudelle 2022–2025 sovittiin useita sopimusalakohtaisia työryhmiä. Niissä kehitetään palkkaus- ja työaikajärjestelmiä sekä muita palvelussuhteen ehtoja. 

Tasopalkkajärjestelmän kehittämistä jatketaan KVTES-työryhmässä. Työryhmä seuraa simulointi- ja kokeilumääräysten käyttöönottoa työnantajilla ja tekee tarvittavat muutokset järjestelmään. Toimeksiantoon kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen.

Sopimuskaudelle asetettiin myös työryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa KVTESin ammattinimikkeet ja muuntaa niitä mahdollisuuksien mukaan sukupuolineutraaleiksi. 

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin useita työryhmiä kehittämään eteenpäin palkkaus- ja työaikamääräyksiä sekä seuraamaan muun muassa terveyskeskuslääkärien uusien suoritepalkkausmääräysten käyttöönottoa ja hammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmän muutosten vaikutuksia. Sopimuskaudella kehitetään myös eläinlääkärien palkkausjärjestelmää. 

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) asetettiin työryhmiä, joissa neuvotellaan muun muassa varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle uutta, tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan järjestelmän korvaavaa palkkausjärjestelmää. Lukion ja aikuislukion opettajien palvelussuhteen ehtoja kehitetään omassa työryhmässään. 

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) sovittiin työryhmästä, jossa kartoitetaan palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää, joka palvelisi palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä.