Sopimukset ja lainsäädäntö

Kunta-alalla on yhteensä seitsemän eri sopimusalaa. Näiden sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palkansaajat.  

Kunta-alan sopimukset  

Kunta-alalla noudatettavia sopimuksia ovat:  

  • Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)  
  • Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 
  • Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 
  • Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 
  • Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 
  • Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 
  • Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 

KVTESin piirissä oli noin 124 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat. 

OVTESin piirissä oli noin 82 200 opettajaa. Valtaosa opettajista eli noin 47 100 työskenteli peruskouluissa. Lukioissa työskenteli 6 400 opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli noin 9 600 opettajaa. Varhaiskasvatuksen opettajia oli 16 700. 

TS:n piirissä oli toimintavuonna 24 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä oli palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.  

LS:n piirissä oli 17 700 hyvinvointialalla työskentelevää lääkäriä. Heistä 10 400 työskenteli sairaaloissa ja 4 200 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskenteli 2 600 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.  

TTESin piirissä oli 4 700 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään muun muassa rakennus- ja asennustöissä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä puisto- ja puutarha-alan tehtävissä.   

Kaupunginorkestereissa työskenteleviin muusikkoihin ja kapellimestareihin sovelletaan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksia. Muusikkojen sopimuksen piirissä on noin 700 palkansaajaa. Näyttelijöiden työehtosopimuksen piirissä on noin 120 kaupunginteattereissa työskentelevää näyttelijää.