Työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimuksen tehtäviin kuuluu KT:n edunvalvonnan ja sopimus- ja neuvottelutoiminnan edellyttämät tutkimukset, selvitykset ja kustannuslaskenta.

KT:n työmarkkinatutkimuksen osaamisalueella tehdään lukuisia kunta-ja hyvinvointialaa koskevia kyselyjä. Osa kyselyistä tehdään vuosittain.

KT tekee selvityksiä muun muassa kuntien ja kuntayhtymien 

 • työvoimatilanteesta  
 • henkilöstömenojen sopeuttamistarpeesta 
 • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä 
 • työajoista ja palkkauksesta
 • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Kyselyt lähetetään useimmiten KT-yhteyshenkilöille.

Vuonna 2022 toteutetut tiedustelut ja tutkimukset 

 • Kysely lääkärien ja hammaslääkärien laajennetun toiminnan määräyksistä (LS liitteet 3 ja 4) 
 • Kysely lääkärien ja hammaslääkärien laajennetun toiminnan määräyksistä (LS liitteet 1 ja 2) 
 • Kesätyöpaikkatiedustelu 
 • Koko kuntasektorin henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta vuonna 2021 koskeva tiedustelu 
 • Kesätyökysely kesätyöntekijöille 
 • KT:n pikatiedustelu tilapäisen siirron kiellon vaikutuksista kuntasektorilla 
 • KT:n jatkuvan oppimisen kysely 
 • Sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien työvoimatilannekysely 2022 
 • Aikuislukion opinto-ohjaajia ja erityisopettajia koskeva tiedustelu  
 • Kunta-alan muusikkoja koskeva tiedustelu 
 • Kunta-alan näyttelijöitä koskeva tiedustelu 
 • Ajankohtaista kuntasektorilla 2022 

Selvityksiä sopimusten kehittämisen taustalle

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräyksiä kehitetään työryhmissä, joista sovitaan sopimusneuvotteluissa. Toimintavuonna kartoitettiin kuntatyönantajien tarpeita useilla kyselyillä kehittämistyön taustaksi.  

Tilastoista tarkkoja laskelmia  

Kunta-alaa koskevien tilastojen pääasiallisena lähteenä on Tilastokeskuksen keräämä kuntasektorin palkkatilasto, jonka tiedot päivitetään kerran vuodessa ja jota on kerätty ainakin 1970-luvulta lähtien.

KT käyttää palkkatilaston tietoja laajasti mm. virka- ja työehtosopimusneuvottelujen kustannuslaskennassa, erilaisten säädösten valmistelun taloudellisten vaikutusten arvioinnissa sekä työaika- ja palkkausjärjestelmien kehittämistyössä. KT seuraa palkkatilaston avulla myös kunta-alan henkilöstörakenteessa ja ansiokehityksessä tapahtuneita muutoksia.