Päätöksenteko

Vuonna 2022 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n päätösvaltaa käytti kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu valtuuskunta. Valtuuskunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja hallitus on valittu vuonna 2023. Valtuuskunnan toimintaa ohjasi lainsäädännön lisäksi 1.7.2021 voimaan tullut työjärjestys.

KT:n nuija valtuuskunnan kokouksessa

Päätösvalta on valtuuskunnalla

KT:n valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä muista keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskunta hyväksyy myös KT:n strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

Valtuuskunnan toimikausi alkoi 1.1.2022. Valtuuskuntaan kuului 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kirsi-Marja Lievonen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Taina Niiranen ja toinen varapuheenjohtaja Juha Rostedt.

Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisissä luottamushenkilö- tai palvelussuhteissa kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Valtiovarainministeriö nimeää KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet Kuntaliiton esityksestä. Jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon kuntavaalien tuloksien perusteella kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat.

Valtuuskunnan keskeisiä päätöksiä vuonna 2022

Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna 17 kertaa. Kokouksissa toimintavuoden aikana käsiteltiin muun muassa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset 2022–2025, KT:n koulutustoiminnan järjestäminen ja KT:n aseman muutos ja sen tuomat järjestelyt hallinnossa, palveluissa ja taloudessa sekä KT-yritysjaoston toiminnan käynnistyminen. 

Toimikunta

KT:n valtuuskunnan asettama toimikunta päättää ja antaa valtuutuksia yksittäisille kunnille tai kuntayhtymille tehdä paikallisia virka- tai työehtosopimuksia. Vuonna 2022 toimikunta kokoontui 6 kertaa käsittelemään saapuneita eri toimivaltuutuspyyntöjä.
Toimikunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Markku Jalonen. Jäseniä ovat neuvottelujohtajat Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Anne Kiiski ja Anna Kukka

Valtuuskunta 1.1.2022–31.12.2022
AvaaSulje

Valtuuskuntaan kuuluu yksitoista jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kirsi-Marja Lievonen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Taina Niiranen ja toinen varapuheenjohtaja Juha Rostedt.

VARSINAINEN JÄSEN KOTIKUNTA HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN KOTIKUNTA PUOLUE
Rostedt Juha,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Lahti Jäntti Aleksi, apulaispormestari Tampere Kok.
Kattelus Lauri, kaupunginjohtaja Laitila Haapanen Jorma, ostopalvelujohtaja Kirkkonummi Kok.
Mäkelä Outi, kunnanjohtaja Nurmijärvi Hintikka-Varis Sari, kunnanvaltuutettu Rautalampi Kok.
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja Helsinki Vainio Eero, kaupunginjohtaja Raisio SDP
Majalahti Juha, kunnanjohtaja Eura Pajari Noora, kaupunginjohtaja Keuruu SDP
Niiranen Taina, terveys- ja hyvinvointijohtaja Parkano Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja Hirvensalmi Kesk.
Kalliokoski Taneli, palvelutuotantopäällikkö Nurmijärvi Moilanen Riikka, kaupunginjohtaja Oulainen Kesk.
Koskinen Marko, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Kitee Koskela Jari, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kankaanpää PS
Aavakare Eila, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kajaani Lampi Pirjo, kaupunginvaltuutettu Turku PS
Huusko Mari, projektipäällikkö, valtuutettu Pornainen Nurro Lauri,diplomi-insinööri Järvenpää Vihr.
Heikkinen PekkaHM, konsernijaoston jäsen Tuusula Virtanen Kirsi, kaupunginvaltuutettu Tuusula Vas.