Neuvonta

KT palvelee työnantajia antamalla neuvontaa muun muassa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen.  KT:n asiantuntijat vastaavat sähköpostilla, puhelimitse tai verkkosivujen kautta esitettyihin neuvonnan palvelupyyntöihin sekä kouluttavat omissa koulutuksissa ja ajankohtaiswebinaareissa. 

Toimintavuonna käytössä oli useita palvelusähköpostisoitetta, joiden kautta annettiin vastaus yl 8 000 palvelupyyntöön. KT palveli palvelusähköpostien kautta noin 500 eri organisaatiota ja yli 2 000 erillistä vastaanottajaa.

Palvelusähköposteista 80 prosenttia koski palvelussuhteita sekä eri työ- ja virkaehtosopimuksien soveltamista. Eniten neuvontaa vaativia palvelupyyntöjä lähetettiin KVTES- ja OVTES-palvelusähköposteihin.

Valtaosa palvelusähköpostilla asioineista tahoista oli kuntaorganisaatioita, mutta vastaanottajien joukossa oli myös yksityisen sektorin yrityksiä, esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon alalta. Palvelusähköposteja vastaanotetaan ja lähetetään tasaisesti ympäri vuoden. Vilkkain kuukausi vuonna 2022 oli elokuu ja hiljaisin heinäkuu.  

Neuvonnan tarpeesta koulutuksia ja ohjeita

Palvelusähköposteihin tulevia yhteydenottoja seurataan aktiivisesti, joten niiden kautta tavoittaa parhaiten asiantuntijan vastaamaan neuvontaa vaativaan kysymykseen. Mikäli palvelusähköposteihin tulee runsaasti samankaltaisia kysymyksiä, voidaan näistä kysymyksistä ja vastauksista tehdä verkkosivuille usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) tai ohjeita.

Palvelusähköposteihin tulleet kysymykset vaikuttavat myös osaltaan muun muassa siihen, mitä KT ottaa huomioon edunvalvonnassaan tai minkälaista koulutusta työnantajille järjestetään. 

Palvelusähköpostien määrän jakautuminen

Vuonna 2022 KT palveli palvelusähköpostien kautta noin 500 eri organisaatiota ja yli 2 000 erillistä vastaanottajaa. Yhteensä palvelusähköposteja lähetettiin yli 8 000.

KT:n palvelusähköpostiosoitteet vuonna 2022 olivat

 • kvtes@kt.fi: Palvelusähköpostissa vastataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusta (KVTES) koskeviin tulkintakysymyksiin. Palvelusähköpostiin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelusuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä. 
 • ovtes@kt.fi: Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) liittyviin tulkintakysymyksiin.  
 • soster@kt.fi: Palvelusähköposti on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lähettämiin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) tulkintakysymyksiin ja työlainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin. 
 • vaka@kt.fi: Palvelusähköpostista vastataan varhaiskasvatushenkilöstön sekä perhepäivähoitajien palvelusuhdeasioihin liittyviin kysymyksiin. Useat kysymykset koskevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tulkintaa. 
 • ttes@kt.fi: Palvelusähköpostin kysymykset koskevat erityisesti kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen (TTES) liittyvää tulkintaa. 
 • ts@kt.fi: Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS) liittyvissä kysymyksissä. 
 • tutkimus@kt.fi: Palvelusähköpostin kautta vastataan alan erilaisia tilastoja, tutkimustietoa, kustannuksia ja kustannuslaskentaa koskeviin tiedusteluihin. Palvelusähköpostista lähetetään myös käynnissä olevat tutkimukset, ja vastataan näihin liittyviin kysymyksiin. 
 • toimisto@kt.fi: Palvelusähköpostiin voi lähettää yleisesti KT:n toimintaan liittyviä kysymyksiä, jotka eivät koske työ- ja virkaehtosopimuksien tulkintaa.
 • viestinta@kt.fi: Palvelupostista vastataan viestintään liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi kuva- tai haastattelupyynnöissä.
 • koulutus@kt.fi Palvelupostissa vastataan KT:n koulutuksia koskeviin kysymyksiin.
 • yritykset@kt.fi Palvelupostissa vastataan KT:n jäsenyrityksiä koskeviin kysymyksiin.