Koulutus

KT:n valtuuskunta päätti 24.2.2022 käynnistää jäsenyhteisöille suunnatut koulutukset KT:n omana palveluna 1.6.2022 alkaen. Muutos pohjautui lakiin kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021), joka teki KT:stä itsenäisen julkisoikeudellisen yhteisön. 

Oman koulutustoiminnan kautta KT pystyy toteuttamaan tavoitteitaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa. KT rakentaa toimivaa työelämää ja tukee jäsentensä onnistumista työnantajina. Koulutusten tavoitteena on tukea jäsenten työnantajaosaamista. 

Koulutukset perustuvat osaamiseen ja kokemukseen  

Koulutusten valmistelut käynnistyivät asteittain kevään aikana. Koulutusten suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen tuli Viestintä ja asiakkuudet -yksikköön. Toukokuussa KT:ssä aloitti kaksi uutta työntekijää, koulutussuunnittelija ja koulutuskoordinaattori. 

Kesäkuun 16. päivä järjestettiin ensimmäinen koulutus perhevapaauudistuksesta, ja se kokosi verkon ääreen yli 300 osallistujaa. 

Kesän ja syksyn aikana koulutuspalvelumme määriteltiin. Koulutuskäytäntöjä kokeiltiin ja kehitettiin kokemuksen pohjalta.

Koulutukset perustuvat KT:n rooliin kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajajärjestönä sekä työmarkkinakeskusjärjestönä. KT vastaa kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimustoiminnasta ja muusta edunvalvonnasta.  

Koulutusten sisällöissä korostuu työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen, palvelussuhdekysymyksiin, työelämään liittyvään lainsäädäntöön, johtamiseen, esihenkilötyöhön, henkilöstöjohtamiseen ja työelämän laatuun sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät kysymykset. Kouluttajat ovat pääosin KT:n omia asiantuntijoita, joiden osaaminen perustuu työelämäkokemukseen, lainsäädäntövalmisteluun, kehittämishankkeissa toimimiseen sekä tutkimukseen sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen alan työnantajien kanssa. 

Koulutukset on tarkoitettu työnantajan edustajille kunnissa, kuntayhtymissä, hyvinvointialueilla, hyvinvointiyhtymissä ja yrityksissä. Koulutukset on kohdennettu henkilöstö- ja palkkahallinnon sekä muiden toimialojen asiantuntijoille, esihenkilöille ja johdolle.  

KT tarjoaa ensisijaisesti jäsenilleen avoimia ja yhteisiä koulutuksia, mutta resurssien puitteissa on mahdollisuus toteuttaa jonkin verran myös tilauskoulutuksia jäsenorganisaatioille. Jäsenyhteisöjen omistamien taloushallinnon palveluita tarjoajien yhtiöiden asiantuntijat voivat osallistua KT:n koulutuksiin.  

Koulutusten tunnuslukuja  

Alkuvuodesta toteutettiin joitakin koulutuksia FCG:n kanssa. Kesäkuusta alkaen KT on järjestänyt jäsenkoulutuksensa itse. Kesäkuussa järjestettiin sopimusinfoja ja syksyn aikana koulutuksia toteutettiin yhteensä 43, joista yksi järjestettiin ruotsinkielisenä. Kaikki koulutukset olivat asiakkaille maksuttomia. 

Koulutuksista 38 oli webinaareja ja neljä läsnäkoulutuksia. Yksi läsnäkoulutuksista järjestettiin hybridinä Vaasassa. Muihin suunniteltuihin hybriditoteutuksiin ei ollut riittävästi ilmoittautuneita lähitoteutukseen. Webinaarien teknisenä toteuttajana oli suurimmassa osassa kilpailutuksen voittanut ulkopuolinen palveluntarjoaja. Suurin osa koulutuksista oli kestoltaan keskimäärin 2–3 tuntia, yli viiden tunnin koulutuksia oli kuusi kappaletta. 

Koulutuksiin ilmoittautui 6379 henkilöä, joista noin 70 prosenttia osallistui. 

Kouluttajina koulutuksissa toimi yhteensä 27 KT:n omaa asiantuntijaa. Ulkopuolisia kouluttajia oli 6 henkilöä, jotka kouluttivat yhteensä 8,5 tuntia. Lisäksi koulutusten järjestelyihin ja toteuttamiseen osallistui 6 KT:n omaa asiantuntijaa oman työnsä ohella. 

Koulutuksista tehtiin tallenteita 15 kpl ja ne jaettiin Linja-palveluun kirjautuneille jäsenyhteisöjen edustajille. Linjaan tallennettiin myös koulutusten esitysmateriaalit.   

Elokuusta alkaen osallistujilta pyydettiin palautetta koulutuksesta. Koulutuksesta saatiin varsin hyvää palautetta. Palautekoonti tehtiin 15 koulutuksen otannasta. Näiden palautteiden keskiarvo oli 4,5 asteikolla 1–5. Palauteprosessia ja raportointia kehitetään edelleen vuoden 2023 aikana.

Verkoston koulutuksia 

Koulutusten lisäksi järjestettiin erilaisia ajankohtaisia tapahtumia ja infoja, joista osa on avoimia kaikille ja osa kohdennettu tietylle ryhmälle. KT:llä on useita asiantuntijaverkostoja, jotka järjestävät säännöllisesti tapahtumia ja koulutuksia omille jäsenilleen. Tapahtumia järjestivät muun muassa HR-verkosto, työsuojelupäälliköiden verkosto ja eri hankkeet. 

EKJ-ohjelma käynnistyi uudistettuna

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiesten ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ käynnistyi kuudetta kertaa kahden vuoden tauon jälkeen.  


EKJ6 aloitettiin suunnitelmien mukaan toukokuussa, jossa ensimmäisen jakson teeman oli Työn ja ihmisten johtaminen – muuttuva kuntatyö. Toinen valmennusjakso oli elokuussa teemalla Tuloksellisuutta johtamiseen – asiakaslähtöisyyttä palveluprosesseihin. Kolmas valmennusjakso järjestettiin lokakuussa, ja sen teemana oli Uusin eväin kohti toimintakulttuurin muutosta. Uudistetun ohjelman pilottiryhmässä oli noin 50 osallistujaa. 

Uutena valmennusmuotona ryhmäcoaching otettiin käyttöön. Lisäksi valmennukseen lisättiin henkilökohtaista palautetta, reflektointia ja pienryhmäkeskusteluja. Aiemmin mukana ollut organisaatiokohtainen kehittämistehtävä jätettiin pois. 

Palaute uudistetusta ohjelmasta oli varsin positiivista. Kokonaisuus sai vastaajien kesken palautteessa arvosanaksi 4,5 asteikolla 1-5 ja sen suositteluprosentti oli 100. 

EKJ-ohjelman taustalla ovat KT, Kuntaliitto, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Konsultointi Oy.