Työryhmät

KT oli vuonna 2022 mukana työryhmissä, jotka työskentelivät muun muassa henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi, työllisyyden edistämiseksi sekä kehittivät työelämää. KT oli vahvasti mukana STM:n vetämässä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmässä sekä laatimassa tiekarttaa työvoiman toimialoittaisen ja alueellisen saatavuuden varmistamiseksi. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmissä pureuduttiin työllisyyden edistämisen ratkaisuihin. Lisäksi hyvinvointialueuudistukseen valmistauduttiin useassa seuranta- ja valmisteluryhmässä. KT oli mukana myös erilaisissa osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. 

KT oli mukana myös sosiaaliturvaa uudistavassa sosiaaliturvakomiteassa ja sen jaostoissa. KT on erityisesti korostanut, että sosiaaliturvaa on uudistettava kolmikantaisesti ja huomioiden julkisen talouden kestävyys ja työllisyyden edistäminen.