Asiantuntijalausunnot

Valtuuskunnan lausunto valinnanvapausmallista

KT osallistuu lainsäädännön valmisteluun antamalla ministeriöiden ja lainsäädäntöä valmistelevien virkamiesten pyynnöstä lausuntoja valmistelussa oleviin lakiluonnoksiin.

Toimintavuonna KT:lle saapui noin 150 lausuntopyyntöä ja asiantuntijankuulemispyyntöä. Suurin osa lausunnoista ja kuulemispyynnöistä tuli eri ministeriöistä. Ministeriöiden lisäksi lausuntopyyntöjä esitettiin muun muassa eduskunnalta, kunnilta ja yhteistyökumppaneilta. 

Kaikkiin lausuntopyyntöihin KT ei ole antanut kirjallista vastinetta. Joissakin tapauksissa lausunto on saatettu antaa osana Kuntaliiton tai muun yhteistyökumppanin lausuntoa tai kannanotto on toimitettu muulla tavoin tiedoksi. Kirjallisten lausuntojen lisäksi KT:n asiantuntijat osallistuivat eduskunnan kuulemistilaisuuksiin. 

Lausuntoja lain valmisteluvaiheeseen 

KT antoi kaikkiaan 75 kirjallista lausuntoa tai asiantuntijalausuntoa. Annetut lausunnot koskivat pääosin lain valmistelua luonnos- tai valmisteluvaiheessa ja työryhmien raportteja. Joihinkin lausunto on annettu useaan kertaan riippuen asian valmisteluvaiheesta.