Edunvalvonta

Laskelmia tehdään palaverissa neuvottelupöydän ympärillä. Kuva: Eeva Anundi

Sopimusneuvottelut ovat usein näkyvin osa KT:n edunvalvontatyötä, mutta niiden lisäksi KT ajaa työnantajien etuja laaja-alaisesti. Sopimuksiakin kehitetään jatkuvan neuvottelun periaatteella eri työryhmissä myös työ- ja virkasopimusten voimassaoloaikana.

KT:n edunvalvontatyön laaja-alaisuutta kuvaa hyvin se, että KT:n asiantuntijat edustavat jäsenyhteisöjään vuosittain keskimäärin yli 100 työryhmässä.

KT:lla on oma edustajansa talousneuvostossa, joka on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin.

Lisäksi KT edustaa jäsenyhteisöjään useiden organisaatioiden hallinnoissa ja pysyvissä toimielimissä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat KT:n kautta edustettuina muun muassa Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen hallinnoissa. KT on edustettuna myös Kevan hallituksessa sekä Eläketurvakeskuksen edustajistossa. KT:lla on myös edustus työtuomioistuimessa, kunnallisessa virkariitalautakunnassa, vakuutusoikeudessa sekä sosiaaliturvan ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Kirkon työmarkkina-asioiden kehittymiseen KT vaikuttaa Kirkon työmarkkinalaitoksen päättävän elimen eli Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kautta.

EU:n ohjaus työlainsäädännön, talous- ja työllisyyspolitiikan sekä hyvinvointipalvelujen alalla vaikuttaa myös kuntiin ja hyvinvointialueisiin. Sen vuoksi EU-edunvalvonta on tärkeä osa KT:n työnantajaedunvalvontaa. Kansainvälisessä edunvalvonnassa KT vaikuttaa EU:n kansallisissa valmistelujaostoissa ja Suomen ILO-neuvottelukunnassa. KT tekee yhteistyötä eurooppalaisten julkisen alan työnantajajärjestöjen kanssa.