Vuosikertomus 2022

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen tuo esille katsauksessaan vuoteen 2022, että toimintavuosi jää KT:n historiaan poikkeuksellisen vaikeana ja kriisiensävyttämänä neuvottelukierroksena. "Samaan aikaan kykenimme kuitenkin toteuttamaan KT:n hallinnon muutoksen, huolehtimaan ydinpalveluistamme ja jopa lisäämään palveluita luomalla oman koulutustoiminnan", Jalonen kirjoittaa. 

Vuosi 2022 osoittautui hyvin poikkeukselliseksi monin eri tavoin. Koronakriisin jälkilaineet löivät yhteiskuntaan ja Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan järkytti koko Eurooppaa. Ukrainalle osoitettiin laajaa myötätuntoa ja tukea, mikä heijastui myös suomalaisiin kunta- ja hyvinvointialan toimijoihin. 

Työmarkkinaneuvottelut johtivat kriiseihin ja laajoihin lakkoihin. KT aloitti pääsopijajärjestöjen kanssa tammikuussa neuvottelut kunta- ja hyvinvointialan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista. Sopimusratkaisua neuvoteltiin kahdeksalle sopimusalalle, joiden piirissä on noin 425 000 työntekijää. KT:n toimintahistorian vaikeimmat neuvottelut ja työriitojen sovittelut kestivät yhteensä lähes kymmenen kuukautta. Sopimusratkaisu ja työmarkkinoiden pisin työrauha saavutettiin lopulta valtakunnansovittelijan sekä erillisen vaikeita työriitoja varten perustettavan sovittelulautakunnan esitysten pohjalta. 

Lokakuussa hyväksytty sopimusratkaisu 2022–2025 sisälsi myös palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman sekä kirjauksen vahvistaa yhteistä työelämän kehittämistä. Ensimmäisenä siihen liittyvänä asiana toimintansa aloitti 8.12. kunta-alan kehittämisjaos yhdentoista kuntaorganisaation voimin. Hyvinvointialueiden työelämän kehittämisjaos aloitti toimintansa työolotutkimusseminaarin yhteydessä joulukuussa.

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelut vaikuttivat merkittävästi vuoden toimintaan. KT tarjosi koko vuoden ajan hyvinvointialueiden valmistelijoille muutostukea neuvonnan ja verkostojen muodossa. Lisäksi KT:n edustajat osallistuivat myös useisiin STM:n kansallisiin toimeenpanotyöryhmiin hallinnon ja johtamisen alalla. Myös kunnille tarjottiin kohdennettua tukea ja tilaisuuksia.

Hyvinvointialueiden vuonna 2023 käynnistyvä toiminta vaikutti myös neuvottelutoimintaan. Kuntapohjaisten sopimusten pohjalta sovittiin väliaikainen sopimusratkaisu hyvinvointialueille, mutta tulevaisuus huomioitiin myös laadituissa sopimusratkaisuissa. 

Hyvinvointialueuudistus uudisti myös KT:n toimintaa ja hallintoa. KT:n valtuuskunta toimi vuoden loppuun saakka päätöksentekijänä, mutta hallitus sekä kunta- ja hyvinvointialuejaostojen toimintaa suunniteltiin, jotta ne uusina toimieliminä käynnistivät toimintansa vuoden 2023 puolella. 

KT:n historian ensimmäinen yritysjaosto aloitti toimintansa lain perusteella jo vuoden 2021 lopulla. Vuonna 2022 KT:n jäseninä oli yhteensä viisi yritysjäsentä, jotka olivat edustettuina KT:n yritysjaostossa. 

KT vahvisti asiakaspalveluaan ja aloitti oman koulutustoiminnan. Jatkossa KT tarjoaa jäsenilleen itse koulutusta muun muassa työlainsäädännöstä ja työ- ja virkaehtosopimuksista sekä henkilöstöjohtamisesta.  Kouluttajina toimivat KT:n asiantuntijat. 

Hallituskauden päättyminen näkyi myös KT:n toiminnassa. Valtuuskunta hyväksyi KT:n hallitusohjelmatavoitteet syyskuussa. Keskeisiä tavoitteita olivat henkilöstön saatavuuden sekä talouden kestävyyden varmistaminen. Vaikuttamistyötä tehtiin myös yhteistyössä muiden keskusjärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen sekä jäsenten kanssa. Yhdessä muiden keskusjärjestöjen kanssa työskentelimme Suomen suunta -hankkeessa, jossa työllisyydestä ja työn tuottavuudesta tehtiin kehittämisehdotuksia laajasti työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

KT jatkoi myös kehittämistoimintaa, jota toteutettiin osittain ulkopuolisten tahojen rahoituksella.  Kuntatyö 2030 -sateenvarjon alla kehitettiin ja tuotiin esille niin työn murrosta, digitaalisia hyviä käytäntöjä kuin työelämän kehittämisen esimerkkejä Tekojen Torilla yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. 

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushankkeessa selvitettiin vuosina 2021–2023, miten saada lisää kansainvälisiä osaajia mukaan Suomen kehittämiseen. Soteliiderit-hankkeessa tuimme hyvinvointialueiden valmistelijoita sekä kuntien edustajia sote-uudistuksen muutos- ja henkilöstöjohtamisessa.  

KT:n asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti STM:n asettamassa poikkihallinnollisessa ryhmässä sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. KT toi esille hoitajien ja lääkäreiden saatavuus- ja tarvetilastojen yhteensovittamisen vaikeuden sekä erityisesti mitoituksiin, koulutukseen, maahanmuuttoon sekä työllisyyspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla pureuduttiin muiden alojen työvoiman saatavuuden kehittämistoimiin. 

Moni vuonna 2022 aloitettu työ jatkuu ja konkretisoituu vasta vuonna 2023. Seuraava suuri rakenteellinen uudistus on TE-palveluiden siirtäminen kuntien vastuulle. KT tukee kuntia muutoksessa.

Toimintavuosi 2022 jää KT:n historiaan poikkeuksellisen vaikeana ja kriisiensävyttämänä neuvottelukierroksena. Samaan aikaan kykenimme kuitenkin toteuttamaan KT:n hallinnon muutoksen, huolehtimaan ydinpalveluistamme ja jopa lisäämään palveluita luomalla oman koulutustoiminnan. Vaikuttamistyömme tulevan hallituksen ohjelmaan oli monipuolista. 

Ilman KT:n osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön työpanosta tämä ei olisi ollut mahdollista. Toimiva yhteistyö KT:n toimiston ja valtuuskunnan välillä korostui kriisien keskellä.

Selvisimme kunnialla todella haastavasta toimintavuodesta ja kiitän siitä KT:n henkilöstöä ja hallintoa.

Markku Jalonen

KT:n toimitusjohtaja