Uutta lainsäädäntöä ja lainsäädännön muutoksia

Kadulla on tietöistä kertova liikennemerkki.

KT:n asema ja tehtävät muuttuivat

Toimintavuonna tuli voimaan lakimuutos, joka vaikutti merkittävästi KT:n asemaan ja tehtäviin. 

Sote-uudistusta koskevien lakien yhteydessä hyväksyttiin 1.7.2021 alkaen myös laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä, joka määritteli uudelleen KT:n aseman ja tehtävät. KT Kuntatyönantajista tuli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Uuden lain mukaan KT on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. KT:n valtakunnallisen edunvalvonnan piiriin tulevat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueet. Myös kuntien ja hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat yritykset ja muut yhteisöt voivat liittyä uuden KT:n jäseneksi. 

Työnantajan velvollisuuksia täsmennetään vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa

Työturvallisuuslakiin tuli lokakuun alussa muutoksia, joilla työnantajia ohjataan tekemään ennaltaehkäisevästi järjestelmällistä vaarojen arviointia ja vähentämään matkustamisesta ja yötyöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Työnantajalla on velvollisuus selvittää, millä toimenpiteillä työn kuormittavuustekijöitä voidaan vähentää tilanteissa, joissa yötyötä tekevän työntekijän työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista. Mikäli työntekijä pyytää, työnantajan on annettava selvitys, miksi tämä ei ole mahdollista.  

Työnantajille velvoite perustaa ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelulainsäädäntö tuli voimaan joulukuussa. Se velvoittaa työnantajia perustamaan kanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen, mikäli työnantajalla on palveluksessaan yli 50 työntekijää.

Ilmoituskanavan ovat velvollisia perustamaan muun muassa kunnat ja muut julkisen sektorin oikeushenkilöt sekä näiden omistuksessa olevat tai määräysvallassa olevat oikeushenkilöt. Ilmoituskanavan on oltava kanava, joka mahdollistaa ilmoittamisen kirjallisesti tai suullisesti taikka molemmin tavoin.