Työnantajaverkostot

Kädet läppärillä, kuva Mikko Törmänen.

KT toimii lukuisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä ylläpitää omia verkostoja. KT:n koordinoimat verkostot ovat suunnattu kunta-alan ja myös tulevien hyvinvointialueiden työnantajaedustajille. Usein verkostoissa mukana ovat johtamisen ja henkilöstöalan ammattilaisia, henkilöstöjohtoa, kehittämispäälliköitä ja asiantuntijoita. Verkostot toimivat eri tavoin. Osalla on kuukausittain aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta, kun taas toiset tapaavat muutaman kerran vuodessa vaihtaen kuulumisia.

Hyvinvointialueiden HR-valmistelijoiden verkosto

HR-valmistelijoiden verkoston tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita työnantajina sekä hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa alueilla. HR-valmistelijoien verkosto koostuu kolmesta eri ryhmästä, joissa on oma teema. Jokaiselta alueelta nimettiin kesällä kolmeen eri ryhmään varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä.

Pääryhmän lisäksi kokoontuivat juridisten kysymysten ja johtamiskysymysten ryhmät. Ryhmät kokoontuivat keskimäärin kerran kuukaudessa. Aiheena näissä tapaamisissa olivat muun muassa yhteistoimintamenettely,  henkilöstöjohtamisen käytännöt ja henkilöstösiirtoihin liittyvät kysymykset. KT:n Soteliiderit-hanke tuki toiminnallaan verkoston toimintaa ja tuotti johtamista tukevaa materiaalia sekä järjesti ajankohtaisia tapahtumia sote-toimijoille ja hyvinvointialueille. 

Sairaanhoitopiirien HR-johto

Sairaanhoitopiirien HR-johto on kokoontunut sekä koronan että työmarkkinatilanteen aiheuttamien kysymysten äärelle tiiviisti KT:n sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasioiden -yksikön kutsumana. Kokouksia pidettiin keskimäärin joka toinen kuukausi.

Suurten kaupunkien HR-johtajat

KT tapaa vuosittain suurimpien kaupunkien HR-johtoa. Korona-aikana fyysiset tapaamiset on korvattu etäyhteyksillä tapahtuvina tapaamisina. Toimintavuonna tapaamisia pidettiin kaksi. Näissä tapaamisissa keskusteltiin muun muassa ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta sekä vuoden 2022 neuvottelukierroksesta. 

Suurten kaupunkien viestinnän verkosto

KT:n, Kuntaliiton ja Kevan viestijät tapaavat vuosittain kunta-alan viestintäverkostoa. 

30 suurimman kaupungin viestintäjohtajat ja -päälliköt kohtasivat virtuaalisesti koronapandemian aikana. Toimintavuonna järjestettiin kaksi etäkokousta, joiden aiheina olivat muun muassa strategiaviestintä, viestintäyhteistyö, verkkoviestintä sekä ajankohtaisviestintä.

Opetusalan työnantajaverkostot

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasioiden osaamisalueella toimii viisi eri verkostoa opetusalan työnantajille. Verkostoissa on mukana opetustoimen johtoa, henkilöstöjohtoa ja rehtoreita. Kukin verkosto kokoontuu KT:n kutsumana noin kahden kuukauden välein. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä. Painopiste on työ- ja virkaehtosopimusasioissa, mutta myös muut henkilöstökysymykset ovat esillä. Työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa verkostot tukevat KT:n neuvottelijoita oman oppilaitosmuotonsa tarkempien neuvottelutavoitteiden, lausuntojen ja kannanottojen linjaamisessa. 

  • Perusopetuksen työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman kaupungin edustajat. Vuonna 2021 kokouksissa käytiin läpi muun muassa vuosityöaikakokeilun seurantaa, liittokierroksen neuvottelutavoitteita, oppivelvollisuuden laajentumista sekä koronaepidemian aiheuttamia poikkeustoimia.
  • Lukion työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa linjattiin liittokierroksen neuvottelutavoitteita ja käsiteltiin koronaepidemian aiheuttamia poikkeustoimia. 
  • Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä on avoin kaikille kunnallisille ja Avaintyönantajat Avainta ry:n ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Verkostossa on mukana yli 40 koulutuksen järjestäjää. Toimintavuonna tarkasteltiin erityisesti vuosityöaikajärjestelmään liittyviä tulkintakysymyksiä ja neuvottelutavoitteita. Muista henkilöstöasioista esillä olivat muut OVTES:n ja KVTES:n soveltamisalakysymykset, tekijänoikeuskysymykset sekä oppivelvollisuuden laajentaminen.  
  • Kansalaisopistojen työnantajaryhmään kuuluvat Kuntaliiton kansalaisopistoverkoston noin 18 koulutuksenjärjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa linjattiin seuraavan kierroksen neuvottelutavoitteita ja käsiteltiin koronaepidemian aiheuttamia poikkeustoimia. 
  • Varhaiskasvatuksen työnantajaryhmään kuuluvat Kuntaliiton varhaiskasvatusjohtajien verkoston noin 30 suurimman kaupungin edustajat. Toimintavuonna kokouksissa linjattiin seuraavan kierroksen neuvottelutavoitteita ja käsiteltiin mitoitus-, kelpoisuus- ja henkilöstön saatavuuskysymyksiä sekä syksyllä toteutettua opettajien siirtoa OVTES:een. 

Pohjoismainen kuntatyönantajayhteistyö

KT:llä on toimivat yhteydet muiden Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöihin. Pohjoismaisten kuntatyönantajien työ- ja virkaehtosopimusten piirissä on yhteensä noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa. 

Pohjoismaiset kunta-alan työmarkkinalakimiehet kokoontuvat vuosittain yhteiseen tapaamiseen. Vuosina 2020 ja 2021 verkosto kokoontui ainoastaan etäyhteyksin. Suomen järjestelyvuorossa ollut tapaaminen siirrettiin jo toistamiseen. Työmarkkinalakimiesten tapaaminen on seuraavan kerran toukokuussa 2022 Helsingissä. 

Työsuojelupäälliköiden verkosto

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien työsuojelupäälliköille, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaville tai työsuojelusta kiinnostuneille työnantajan edustajille.

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto tukee muutoksen toteuttamista työsuojeluun ja työhyvinvointijohtamiseen liittyvissä asioissa. Verkostossa käsitellään ajankohtaisten työsuojelukysymysten lisäksi työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseen ja työterveysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä muutostilanteissa.

Vuonna 2021 jatkettiin koronan myötä käynnistyneitä työsuojelupäälliköiden tunnin mittaisia Teams-kokouksia. Keväällä 2021 tapaamisia oli 6 kertaa ja syksyllä 7 kertaa. Aiheina vuoden aikana olivat muun muassa opettajatyösuojeluvaltuutetun erityiskysymykset, etätyön vakuutusturva, valvontahavainnot kunta-alalla sekä ajankohtaista sairausvakuutuslaista ja koronan aiheuttamista kustannuksista. Puhumassa oli sekä KT:n että Tapaturmavakuutuskeskuksen ja AVI:n asiantuntijoita.

Päivän mittainen työsuojelupäälliköiden verkoston webinaari pidettiin 17.3.2021, jossa aiheena oli muun muassa työhyvinvointi ja työsuojelun yhteistoiminta poikkeusoloissa sekä erilaiset mielen hyvinvointiin liittyvät asiantuntijapuheenvuorot.

Vuoden aikana työsuojelupäälliköitä puhuttivat koronaan liittyvät kysymykset sekä vuoden lopulla pidetyt kunnallisen alan työsuojeluvaalit.

Työsuojelupäälliköiden verkostolla on myös oma uutiskirje. Toimintavuonna uutiskirjeitä lähetettiin yhteensä 10 uutiskirjettä. Uutiskirjeen jakelussa on noin 500 henkilöä.

Työsuojeluvaalit
Videolla KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka kertoo työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinnasta kaudelle 2022-2025.