Työmarkkinatutkimus

Kädet läppärin päällä kuvattuna ylhäältä päin. Pöydällä myös valkoinen tietokoneen hiiri ja langattomat kuulokkeet.

Työmarkkinatutkimuksen tehtäviin kuuluu KT:n edunvalvonnan ja sopimus- ja neuvottelutoiminnan edellyttämät tutkimukset, selvitykset ja kustannuslaskenta.

KT:n työmarkkinatutkimuksen osaamisalueella tehdään lukuisia kunta-alaa koskevia kyselyjä. Osa kyselyistä tehdään vuosittain.

KT tekee selvityksiä muun muassa kuntien ja kuntayhtymien  

 • työvoimatilanteesta  
 • henkilöstömenojen sopeuttamistarpeesta 
 • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä 
 • työajoista ja palkkauksesta
 • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Kyselyt lähetetään useimmiten KT-yhteyshenkilöille. Niihin vastaavat työnantajien edustajat kunnista ja kuntayhtymistä. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat kyselyihin varsin kattavasti. 

Vuonna 2021 toteutetut tiedustelut ja tutkimukset 

 • Hammaslääkärien toimenpidepalkkiot
 • Koko kuntasektorin henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta vuonna 2020 koskeva tiedustelu
 • Kuntien ja kuntayhtymien nuorten kesätyöpaikkoja vuonna 2021 koskeva tiedustelu
 • Kunnallisia perhepäivähoitajia koskeva tiedustelu 2021
 • Paikallisen järjestelyerän käyttö ja kohdentaminen 1.4.2021
 • Lukioita koskeva tiedustelu
 • KVTES:n tehtäväkohtaisen palkan palkkahinnoittelukohtaisiin tasoihin perustuvan järjestelmän simulointivaihe I
 • Kansalaisopistojen kysely
 • Kuntasektorin työvoimatilannetta koskeva tiedustelu 2021
 • Sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien työvoimatilannekysely 2021
 • Musiikkioppilaitosten kysely
 • Pikatiedustelu SOTE-sopimuksen henkilöstön ruokailusta ja jaksotyön lepotauoista
 • Kysely kokoaikaisten terveyskeskushammaslääkärien tekemistä toimenpiteiden määristä
 • Kiertävien tuntiopettajien kysely 
 • Ajankohtaista kuntasektorilla 2021
 • Tiedustelu SOTE-sopimuksen vuorokausilevosta ja vapaapäivien sijoittelusta joulukuussa 2021
   

Selvityksiä sopimusten kehittämisen taustalle

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräyksiä kehitetään työryhmissä, joista sovitaan sopimusneuvotteluissa. Toimintavuonna kartoitettiin kuntatyönantajien tarpeita useilla kyselyillä kehittämistyön taustaksi.  

Tilastoista tarkkoja laskelmia  

Kunta-alaa koskevien tilastojen pääasiallisena lähteenä on Tilastokeskuksen keräämä kuntasektorin palkkatilasto, jonka tiedot päivitetään kerran vuodessa ja jota on kerätty ainakin 1970-luvulta lähtien.

KT käyttää palkkatilaston tietoja laajasti mm. virka- ja työehtosopimusneuvottelujen kustannuslaskennassa, erilaisten säädösten valmistelun taloudellisten vaikutusten arvioinnissa sekä työaika- ja palkkausjärjestelmien kehittämistyössä. KT seuraa palkkatilaston avulla myös kunta-alan henkilöstörakenteessa ja ansiokehityksessä tapahtuneita muutoksia.