Toimintavuoden sopimukset

Sopimuskirjat 2020-2021 rivissä pöydällä.

Toimintavuosi oli kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 2020–2021 sopimuskauden toinen vuosi. Toimintavuonna toteutettiin kaksi palkankorotusta sekä sopimusratkaisussa sovittuja neuvottelu- ja järjestelmän uudistuksia. Palkkausta, palkkausjärjestelmiä ja työelämää kehitettiin kaikkiaan yli 20 sopimustyöryhmässä.

Sopimuskorotukset 1.4.2021  

Toimintavuonna maksettiin sopimusratkaisun mukaisesti 1,8 prosentin sopimuskorotukset, joihin sisältyi yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä. Yhden prosentin yleiskorotus toteutettiin 1.huhtikuuta.  

Sen lisäksi kaikkiin sopimuksiin kuului paikallinen järjestelyerä, joka tuli voimaan 1.huhtikuuta. Erän suuruus oli KVTES:ssa ja useassa muussa sopimuksessa 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.  

KT:n selvityksen mukaan järjestelyerä jaettiin kuten siitä oli sovittu. Ylimääräisiä palkantarkastuksia ei juuri maksettu. Erän saaneen henkilöstön osuus vaihteli sopimusaloittain 34 prosentista 60 prosenttiin.  KVTES:n sopimusalalla järjestelyerästä käytettiin valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön palkankorotuksiin.  

Järjestelyerän käytöstä päätettiin paikallisesti yhteisymmärryksessä työnantajan ja palkansaajajärjestöjen kanssa. Päätökset syntyvät harvoin työnantajan yksipuolisella päätöksellä. 

KVTES

 • yleiskorotus 1,0 %
 • paikallinen järjestelyerä 0,8 % palkkasummasta

OVTES  

 • yleiskorotus: peruskoulu ja lukio 0,72 %, ammatilliset oppilaitokset 0,99 %, muut 0,75 %
 • paikallinen järjestelyerä oli 0,8 % palkkasummasta muilla opettajaryhmillä paitsi ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstöllä se oli 0,4 %

LS

 • yleiskorotus 1 %: terveyskeskushammaslääkärit 1,31 %, praktikkoeläinlääkärit 0,72 %
 • paikallinen järjestelyerä koski kaikkia muita lääkäriryhmiä paitsi eläinlääkäreitä, joilla erä käytettiin keskistetysti. Jaettavat erät jakaantuivat uusiin hinnoitteluihin ja palkkausjärjestelmäuudistukseen käytettävään erään (0,5 %) sekä muuhun paikalliseen erään (0,3 %) Ne olivat yhteensä 0,8 % lääkärisopimuksen liitteiden 1–4 palkkasummasta.

TS 

 • yleiskorotus: henkilökohtaisen ja erillislisän korotus 1 %
 • paikallinen järjestelyerä 0,8 % palkkasummasta, josta vähintään 0,3 prosenttiyksikköä oli varattu henkilökohtaisiin lisiin

TTES

 • yleiskorotus 1,0 % perustuntipalkkoihin ja urakkapalkkoihin
 • paikallinen järjestelyerä 0,8 % sopimusalan palkkasummasta

Muusikot ja näyttelijät

 • yleiskorotus 1,0 %, henkilökohtainen lisä 1,0 %, tilapäiset muusikot 1,78 %, näyttelijöiden vierailusopimuksen palkkiot 1,8 %
 • paikalinen järjestelyerä 0,8 % sopimusalan palkkasummasta