Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan

Ruohonkorret kurottavat kohti aurinkoa.

Toimintavuonna uudistettiin suositus henkilöstökertomuksen laadintaan. Se korvaa aiemman suosituksen ”Henkilöstövoimavarojen arviointi – suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen” vuodelta 2013. Uuden suosituksen mukainen raportointi on tarkoitettu otettavan käyttöön vuonna 2022.

Yhteistyössä toteutettu

Uudistettu suositus on tehty yhteistyössä kuntaorganisaatioiden kanssa. Suosituksen sisältöä tuotettiin KT:n vetämissä työpajoissa, joissa oli KT:n edustajien lisäksi Kevan ja kuntien edustajia eri puolilta Suomea. Suosituksen luonnosversio oli kommentoitavana KT:n HR-verkoston jäsenillä sekä kunta-alan pääsopijajärjestöjen edustajilla. Uudistetuista, yhteisesti laskettavista tunnusluvuista käytiin vuoropuhelua myös HR-järjestelmätoimittajien kanssa. 

Suosituksesta apua henkilöstötiedolla johtamiseen

Suositus kannustaa kehittämään henkilöstötiedolla johtamista. Lähtökohtana on tunnistaa tarve ja tarpeeseen sopivat sisäiset ja ulkoiset tietolähteet, jotta työpaikat kehittyvät ja palveluita voidaan parantaa. Suositus keskittyy ensisijaisesti organisaation sisäiseen tietoon, henkilöstötietoon.

Henkilöstökertomukset rakentuvat kuntaorganisaatioiden strategioiden pohjalle. Uusi suositus kannustaa määrittelemään tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit keskeisille henkilöstötietoon kytkeytyville tarpeille ja tavoitteille. Strategiset valinnat ohjaavat määrittelyä.

Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan -oppaan kansi.
Henkilöstövoimavarojen arviointi on välttämätöntä toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa. KT:n julkaisu ”Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan” on tarkoitettu tueksi henkilöstötiedolla johtamisen kehittämiseen.

Suosituksessa nostetaan esiin neljä teemaa, joihin kannustetaan kiinnittämään huomiota: osaaminen ja uudistuminen, työhyvinvoinnin johtaminen, esihenkilötyö ja johtaminen sekä tuloksellisuus ja tuottavuus. Suositus tarjoaa esimerkkejä, miten tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita voidaan näiden teemojen osalta rakentaa. Jokainen kuntaorganisaatio luo kuitenkin omat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit omien tarpeidensa pohjalta.

Suosituksen lopussa esitetään viisi suositeltavaa, valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävää ja seurattavaa henkilöstön tilaa kuvaavaa määrällistä tunnuslukua. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen laskentatapa mahdollistaa kuntaorganisaatioiden välisen vertailun. 

KT on antanut syyskuussa 2021 uuden suosituksen henkilöstökertomusten laadintaan. Kuntatyönantajien suositellaan ottavan käyttöön viisi valtakunnallisesti yhteistä tunnuslukua henkilöstötietojen seurannassa vuoden 2022 alusta alkaen. Videolla Riikka Krause kertoo käyttöön otettavista tunnusluvuista.

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT