Soteliiderit sote-työnantajien tukena muutoksessa

Paloauto asemalla, kuva: Eeva Anundi.

KT:n Soteliiderit-hanke jatkoi tukea, jota tarjosi sote-työnantajien muutosjohtamiseen, strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Hankkeen fokus eteni soteuudistuksen toteuttamisvaiheeseen toimintavuoden kesällä.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Soteliiderit-hanke edisti vuonna 2021 sotetyönantajien verkostoitumista ja yhteistyötä niin KT:n kanssa kuin työnantajien välillä. Keväällä 2021 Soteliiderit toimi yhteistyössä kunta-alan työnantajien kanssa ja syksyllä yhteistyö laajeni kattamaan myös hyvinvointialueiden työnantajavalmistelun.

Soteliiderit-hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa ja lisärahoituksen myötä hanke toimii vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketyö jatkuu vuonna 2022 myös sotealan kehittämisen tuotoksia ja tuloksia kokoavassa SoteHelmet-erillishankkeessa. 

Soteliiderit valmistautuivat muutokseen

Keväällä 2021 Soteliiderit tuki työnantajia vapaaehtoisen valmistelun vaiheessa ennen varmuutta sote-uudistuksen toteutumisesta. Keväällä hanke järjesti webinaareja muun muassa henkilöstön saatavuudesta ja etätyön johtamisesta, sekä jatkoi alueellisten teematilaisuuksien järjestämistä. Toukokuussa järjestettiin tuplawebinaari kunnille ja kuntayhtymille henkilöstöjohtamisesta sote-uudistuksen kynnyksellä. 

Toimeenpanon tuki käyntiin syksyllä

Heinäkuussa hyväksytty sote-uudistuksen lainsäädäntö mahdollisti uudistuksen etenemisen käytäntöön. Kesällä hankkeessa tapahtui myös henkilöstömuutoksia projektipäällikön vaihtaessa muihin tehtäviin ja uuden projektikoordinaattorin aloittaessa. 

Soteliiderit oli tiiviisti mukana elokuussa perustettujen KT:n muutostuen hyvinvointialueiden HR-johtamisverkostojen toiminnassa ja järjesti lokakuussa esimerkiksi suuren osallistujamäärän keränneen webinaarin henkilöstönsiirroista uudistuksessa. Syksyn tilaisuuksissa käsiteltiin edelleen myös henkilöstön saatavuutta sekä tiedolla johtamista. Onnistu yhdessä -konsortio järjesti yhteisseminaarin joulukuussa 2021.

Viestintää ja verkottamista työnantajien kanssa

Soteliiderit viesti vuonna 2021 säännöllisesti työnantajille uutiskirjeiden muodossa, yhteensä kirjeitä lähetettiin seitsemän. Uutiskirjeissä viestittiin sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista ja jaettiin onnistumisia sekä hyviä käytäntöjä sote-kentältä. Myös ESR-kumppanihankkeet olivat säännöllisesti esillä. Uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi noin 1 200 henkilöön. Soteliiderit-hanketoimijat kirjoittivat myös vuoden aikana blogeja ja artikkeleja KT:n julkaisuihin sekä verkkosivuille.