Sopimus- ja neuvottelujärjestelmä uudistui

Koripallo päiväkodin pihalla

Sopimusratkaisuun 2020–2021 sisältyi virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta. Tässä niin sanotussa jatkosopimuksessa osapuolet sopivat neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamisesta. Sopimusjärjestelmä muuttui sovitusti syyskuun alussa. Tuolloin lähes puolella kunta-alan henkilöstöstä vaihtui sopimusala.  

Kunta-alalla kahdeksan eri sopimusalaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus tuli voimaan 1.9.2021. SOTE-sopimus on voimassa muiden kunta-alan sopimusten tavoin 28.2.2022 saakka. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta eli KVTES:stä uuden SOTE-sopimuksen piiriin. Myös sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat siirtyivät uuteen SOTE-sopimukseen. Suurimpia ammattinimikkeitä lukumäärältään uuden SOTE-sopimuksen piirissä ovat sairaanhoitajat ja lähihoitajat, joita on lähes puolet (47 %) kaikista sopimuksen piirissä olevista. 

SOTE-sopimukseen siirtyi yhteensä noin 181 00 palkansaajaa.  SOTE-sopimus on sekä työntekijämäärältään että työvoimakustannusten suurin sopimusala kunta-alalla. Sen painoarvo palkankorotusten kustannusvaikutusten osalta on merkittävä.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyi opetusalan virka- ja työehtosopimukseen

Sopimusala ala vaihtui syyskuun alussa myös varhaiskasvatuksen opettajilla, erityisopettajilla ja esihenkilöillä. He siirtyivät KVTES:sta OVTES:n piiriin.  Siirtyneiden varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan kuitenkin KVTES:n määräyksiä 31. joulukuuta 2022 asti. Varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta ja palvelussuhteen ehdoista neuvoteltiin työryhmissä, joissa olivat edustettuina pääsopijajärjestöt.

Sopimusalasiirto oli ns. tekninen siirto eikä se vaikuttanut palvelussuhteen ehtoihin. Siirtyneen henkilöstön palvelussuhteen ehdot tulivat OVTES:n osioon G.

Jatkosopimuksessa sovittiin myös työryhmästä, joka arvioi teknisten sopimuksen, tuntipalkkaisten työehtosopimuksen ja KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyyksistä. Työryhmän työ jatkui vuonna 2022.