Sopimukset, suositukset ja lainsäädäntö

Sopimuskirjoja pöydällä.

Kunta-alalla on kahdeksan eri sopimusalaa. Näiden sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.  

Toimintavuoden syyskuussa tuli voimaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimus SOTE, josta tuli suurin sopimusala kunta-alalla. Sen piirissä on noin 181 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, ohjaajat, terveydenhoitajat, osastosihteerit, sosiaalityöntekijät ja laitoshuoltajat.  

Kun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiristä siirtyi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö SOTE-sopimukseen ja varhaiskasvatuksen opettajat OVTES:iin. KVTES:n piiriin jäi yhteensä noin 124 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä oli noin 82 100 opettajaa. Valtaosa opettajista eli noin 47 100 työskenteli peruskouluissa. Lukioissa työskenteli 6 300 opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli noin 10 200 opettajaa. Varhaiskasvatuksen opettajia oli 16 700.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä oli 17 700 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. Heistä 10 400 työskenteli sairaaloissa ja 4 200 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskenteli 2 600 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä oli 24 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä oli 4 700 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään muun muassa rakennus- ja asennustöissä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä puisto- ja puutarha-alan tehtävissä.  

Näiden lisäksi ovat kunnallinen muusikkojen virka- ja työehtosopimukset kaupunginorkestereissa työskenteleville muusikoille ja kapellimestareille sekä kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus kaupunginteattereissa työskenteleville näyttelijöille. Muusikkojen sopimuksen piirissä on noin 700 viranhaltijaa ja Näyttelijöiden sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää.