Päätöksenteko ja toimisto

KT:n valtuuskunnan puheenjohtajan nuija valkoisella pöydällä.

Valtuuskunta käyttää KT:n päätösvaltaa. Valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä muista keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskunta hyväksyy myös KT:n strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Valtuuskuntaan kuuluu yksitoista jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuuskunnan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi alkaa kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta.  Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisissä luottamushenkilö- tai palvelussuhteissa kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Valtiovarainministeriö nimeää KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet Kuntaliiton esityksestä. Jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon kuntavaalien tuloksien perusteella kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n päätösvaltaa käyttää kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu valtuuskunta siihen asti, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja hallitus on valittu vuonna 2023. Valtuuskunnan toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi 1.7.2021 voimaan tullut työjärjestys.

Valtuuskunnan keskeisiä päätöksiä vuonna 2021

Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna 10 kertaa. Kokouksissa toimintavuoden aikana oli esillä lisäksi muun muassa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimussopimus, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen muuttuminen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ksi, muutoksen tuomat järjestelyt hallinnossa, palveluissa ja taloudessa, uuden KT-yritysjaoston toiminnan käynnistyminen sekä eläkejärjestelmien yhdistäminen. 

Toimikunta

KT:n valtuuskunnan asettama toimikunta päättää ja antaa valtuutuksia yksittäisille kunnille tai kuntayhtymille tehdä paikallisia virka- tai työehtosopimuksia. Vuonna 2021 toimikunta kokoontui 9 kertaa käsittelemään saapuneita eri toimivaltuutuspyyntöjä.
Toimikunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Markku Jalonen. Jäseniä ovat neuvottelupäälliköt Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Anne Kiiski ja Anna Kukka

Valtuuskunta 1.1.2018–31.12.2021
AvaaSulje

Valtuuskuntaan kuuluu yksitoista jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kirsi-Marja Lievonen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Taina Niiranen ja toinen varapuheenjohtaja Jorma Haapanen.

VARSINAINEN JÄSEN KOTIKUNTA HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN KOTIKUNTA PUOLUE
Haapanen Jorma, palvelujohtaja  Kirkkonummi Pirhonen Jarmo, kaupunginjohtaja Kuopio kok.
Leisimo Eino, toimialajohtaja  Jyväskylä Rahkonen Hannu, kapteeni evp Lahti kok.
Valtonen Sinikka, henkilöstöjohtaja  Turku Raukko Päivi, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Hämeenlinna kok.
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstöjohtaja  Vantaa Vainio Eero, kunnanjohtaja Petäjävesi sd.
Määttänen Petra, hallintojohtaja Turku Alho Olli, kaupunkikehitysjohtaja Siuntio sd.
Majalahti Juha, kunnanjohtaja  Eura Halonen Hilkka, toiminnanjohtaja Kemi sd.
Niiranen Taina, terveys- ja hyvinvointijohtaja Parkano Ruhanen Seppo, kunnanjohtaja Hirvensalmi kesk.
Riikonen Olli, kunnanjohtaja
 
Tohmajärvi Laine Marja-Leena, varhaiskasvatuspäällikkö Hyvinkää kesk.
Ojansuu-Kaunisto Kirsi, teol.kand., KM  Hämeenlinna Nordström Paula, toiminnanjohtaja Lohja vihr.
Koskinen Marko, yrittäjä  Kitee Kärkkäinen Ilpo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sonkajärvi ps.
Heikkinen Pekka, HM, kunnanvaltuutettu Tuusula Luosujärvi Riitta, sairaanhoitopiirin johtaja Kemi vas.
KT:n henkilökunta 2021
AvaaSulje

KT:n toimistossa Kuntatalolla, Helsingissä henkilöstö työskentelee asiantuntijatehtävissä eri yksiköissä, joita ovat johto, hallinto, viestintä ja Kuntatyönantaja-lehti, yleiset palvelussuhdeasiat, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat, opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat, työmarkkinatutkimus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen.

Johtoryhmä 

Markku Jalonen, toimitusjohtaja Hannu Freund, neuvottelupäällikkö, opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat
Juutinen Mika, tutkimuspäällikkö, työmarkkinatutkimus Kiiski Anne, neuvottelupäällikkö, yleiset palvelussuhdeasiat
Kukka Anna, neuvottelupäällikkö, henkilöstövoimavarojen kehittäminen Moisio Jussi-Pekka, hallintopäällikkö, hallinto
Nybondas-Kangas Henrika, neuvottelupäällikkö, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat  Tuimala Aija, yhteyspäällikkö, viestintä ja Kuntatyönantaja-lehti

Asiantuntijat

Aaltonen Jenni, työmarkkinalakimies Antikainen Johanna, työmarkkinalakimies
Haakana Marko, toimistoisäntä Hakonen Niilo, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Hallia Kaisa, hallintoassistentti Hotti Anne, johtava työmarkkinatutkija
Huuskonen Mika, taloussuunnittelija Hämäläinen Hanna-Kaisa, tiedottaja 
Jaanu Anna-Mari, ohjelmapäällikkö  Kallberg Ann-Mari, sihteeri
Karhu Taina, hallinnon asiantuntija Knuuti Juha, työmarkkina-asiamies
Kokko Mari, työmarkkina-asiamies Koskela Kaisa, työmarkkinatiedottaja, toimitussihteeri
Krause Riikka, työmarkkinatutkija Kämäri Suvi, johtava työmarkkina-asiamies
Lehtinen Maarit, työmarkkinalakimies Liivala Ritva, työmarkkinalakimies
Lilja Satu, työmarkkina-asiain sihteeri Lith Mimosa, työmarkkinalakimies 
Mattila Marjaana, verkkotiedottaja Mentula Leevi, työmarkkinalakimies
Metsäranta Teija, johtava työmarkkinalakimies  Mäkelä Katri, taloussihteeri
Niinimaa Ilkka, työmarkkina-asiamies Nypelö Eeva, työmarkkinalakimies
Näsänen Jaana, kehittämispäällikkö Paakkonen Niina, työmarkkinatutkija
Paavola Heli, työmarkkina-asiamies Petäsnoro Mervi, työmarkkina-asiamies
Pirhonen Jaana, johdon assistentti  Rantanen Janna, työmarkkinalakimies
Raunio Juha, työmarkkinalakimies Rautio Ville, projektikoordinaattori
Renko Merja, työmarkkina-asiamies Ruskoaho Juho, työmarkkinatutkija
Saaristo Heikki, johtava työmarkkina-asiamies Salli Minna, työelämän kehittämisen asiantuntija
Seppänen Tanja, sihteeri Sievänen Pauliina, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija 
Sivonen Sirpa, kehittämispäällikkö Taavitsainen Virpi, johtava työmarkkina-asiamies
Tervonen Taina, projektisuunnittelija Tossavainen Mirja-Maija, johtava työmarkkinalakimies
Tuomi Anniina, projektikoordinaattori Walldén Marjaana, työelämän kehittämisen asiantuntija
Vierula Tanja, työmarkkinatutkija Vesterbacka Eeva, työmarkkinalakimies
Wessman Canelia, työmarkkina-asiamies