Neuvonta

 

Asiakas näppäilemässä puhelinnumero, kuva Jonas Leupe, Unsplash.com

KT palvelee työnantajia antamalla neuvontaa muun muassa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen.   
KT:n asiantuntijat vastaavat sähköpostilla, puhelimitse tai verkkosivujen kautta esitettyihin neuvonnan palvelupyyntöihin.

Toimintavuonnakäytössä oli yhdeksän palvelusähköpostisoitetta, joiden kautta annettiin vastaus noin 7500 palvelupyyntöön. Edellisvuoteen verrattuna palvelusähköpostien määrä väheni noin 20 prosenttia. Vuonna 2020 koronan tuoma poikkeustilanne ja sen vaikutukset työelämään lisäsi neuvonnan tarvetta.

Palvelusähköposteista 80 prosenttia koski palvelussuhteita sekä eri työ- ja virkaehtosopimuksien soveltamista. Eniten neuvontaa vaativia palvelupyyntöjä lähetettiin KVTES ja OVTES-palveluposteihin. Toimintavuonna palvelusähköpostien vastauksissa korostui palkkaan, vuosilomaan, työaikaan ja sopimusmuutoksiin liittyvä neuvonta.

Palvelusähköposteja vastaanotetaan ja lähetetään tasaisesti ympäri vuoden. Vilkkaimmat kuukaudet vuonna 2021 olivat maalis- ja syyskuu. Hiljaisin kuukausi oli heinäkuu.  

Neuvonnan tarpeesta koulutuksia ja ohjeita

Palvelusähköposteihin tulevia yhteydenottoja seurataan aktiivisesti, joten niiden kautta tavoittaa parhaiten asiantuntijan vastaamaan neuvontaa vaativaan kysymykseen. Mikäli palvelusähköposteihin tulee runsaasti samankaltaisia kysymyksiä, näistä kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata verkkosivuille UKK eli usein kysyttyä tai erilliset ohjeet.

Palvelusähköposteihin tulleet kysymykset vaikuttavat myös osaltaan muun muassa siihen, mitä KT ottaa huomioon edunvalvonnassaan tai minkälaista koulutusta työnantajille järjestetään. 

Palvelusähköpostien määrän jakautuminen

Palvelusähköpostit vuonna 2021

  • kvtes@kt.fi: Palvelusähköpostissa vastataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusta (KVTES) koskeviin tulkintakysymyksiin. Palvelusähköpostiin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelusuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä. 
  • ovtes@kt.fi: Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) liittyviin tulkintakysymyksiin.  
  • soster@kt.fi: Palvelusähköposti on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lähettämiin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) tulkintakysymyksiin ja työlainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin. 
  • vaka@kt.fi: Palvelusähköpostista vastataan varhaiskasvatushenkilöstön sekä perhepäivähoitajien palvelusuhdeasioihin liittyviin kysymyksiin. Useat kysymykset koskevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tulkintaa. 
  • ttes@kt.fi: Palvelusähköpostin kysymykset koskevat erityisesti kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen (TTES) liittyvää tulkintaa. 
  • ts@kt.fi: Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS) liittyvissä kysymyksissä. 
  • tutkimus@kt.fi: Palvelusähköpostin kautta vastataan alan erilaisia tilastoja, tutkimustietoa, kustannuksia ja kustannuslaskentaa koskeviin tiedusteluihin. Palvelusähköpostista lähetetään myös käynnissä olevat tutkimukset, ja vastataan näihin liittyviin kysymyksiin. 
  • toimisto@kt.fi: Palvelusähköpostiin voi lähettää yleisesti KT:n toimintaan liittyviä kysymyksiä, jotka eivät koske työ- ja virkaehtosopimuksien tulkintaa.
  • viestinta@kt.fi: Palvelupostista vastataan viestintään liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi kuva- tai haastattelupyynnöissä.