Kuntatyö2030 – Maailman paras kuntatyö tehdään yhdessä

Kuntatyö2030 -logo

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat valtakunnallisen työelämän kehittämistyön jatkumisesta ja Tekojen Tori -portaalin säilyttämisestä vuoden 2020 lopussa, kun Kunteko2020-ohjelma päättyi. KT:n ja pääsopijajärjestöt perustivat vuoden 2021 alussa yhteisen Työelämän kehittämisryhmän (Tekry), jonka tehtävänä on valtakunnallisen työelämän uudistamisen koordinointi ja ohjaaminen kunta-alalla. 

Ohjelmatyön jatkamisen varmistamiseksi KT ja pääsopijajärjestöt hakivat hankerahoitusta Työterveyslaitoksen koordinoimasta TYÖ2030 -ohjelmasta. Rahoitusta saatiin vuonna 2021 kahteen hankkeeseen: Kekseliäät kehittäjät ja Kuntatyö2030. 

Ohjelmahenkilöstö toteutti hankkeita yhteistyössä Tekryn kanssa. Ohjelmatiimiin kuuluivat ohjelmapäällikkö ja projektisuunnittelija sekä loppuvuodesta 2021 osa-aikainen projektipäällikkö.

Kekseliäät kehittäjät kokosivat korona-ajan kehittämiskokemukset 

Vuoden aikana toteutettiin 15 kehittämistyöpajaa, joihin osallistui 138 henkilöä eri kuntaorganisaatioista. Lisäksi haastateltiin 15 HR- tai kehittämistyötä tekevää asiantuntijaa. 

Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen koronavuonna 2021
Kekseliäät kehittäjät -hankkeessa käytiin vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa työelämän kehittämisen tilanteesta ja pandemian vaikutuksista organisaatioiden toimintaan ja kehittämistyöhön.

Kuntakenttä selvisi hyvin pandemia-ajasta

Kunta-ala selvisi varsin hyvin koronapandemia-ajasta. Selviytymisen avaimia ovat olleet luottamus, hyvä johtaminen, yhteinen vastuu tekemisestä, yhteistyö ja kollegiaalinen tuki, sitoutunut, joustava ja ammattitaitoinen henkilöstö, positiivinen kehittämisasenne, avoimuus sekä selkeä viestintä.

Korona-aikana kohdattiin alalla monenlaista vaivaa ja huolta, joita aiheutti esimerkiksi tilanteen epävarmuus, nopeat ja ennakoimattomat muutokset, uuden teknologian käyttöönotto, lisääntynyt työkuorma sekä vuorovaikutuksen rajallisuus ja puute. Myös huoli asiakkaista etenkin opetussektorilla ja sosiaali- ja terveysalalla lisääntyi.

Kehittämistyö nopeutui koronan myötä

Kehittäminen kunta-alalla pandemia-aikana ei vähentynyt. Kehittämistyö on ollut jatkuvaa. Oman kehittämispanostuksen lisäksi kehittämiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta ja erilaisia hankkeita toteutetaan muiden kuntien ja eri sidosryhmien kanssa.

Haastavat ajat ovat jopa nopeuttaneet kehittämistä ja monenlaisia hankkeita ja kehittämistoimenpiteitä on ollut käynnissä. On luotu uusia tapoja etätyöhön ja etäjohtamiseen, yhteistyöhön ja yhdessä kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitämiseen sekä viestintään. Monet uudet toimintatavat jäävät elämään. Pandemian alettua kunta-alalla otettiin myös mittava digiloikka ja erilaisten digivälineiden käyttö laajeni nopeasti.

Kehittämistyöpajoihin ja haastatteluihin osallistuneet mainitsivat monia kehittämisen vahvuuksia organisaatioissaan. Suurin osa vastaajista koki johdon tukevan kehittämistyötä. Työn turvallisuudesta huolehditaan, mutta kuormitukseen puuttumisessa on kehitettävää. Vastaajien organisaatioissa on rohkeutta kokeiluihin ja asiakaskeskeisyys on tärkeää. Säästöjen syntyminen kehittämistyön tuloksena on kuitenkin suhteellisen haasteellista arvioida.

Kehittämisen vahvuuksia olivat osallistujien mielestä myös esimerkiksi sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, tehokkaat toimintamallit ja ketteryys. Monissa kuntaorganisaatioissa vahvistetaan toimintakulttuuria esimerkiksi kannustamalla kaikkia työntekijöitä kehittämiseen.

Tulevaisuuden kehittämistarpeet ovat moninaisia

Kehittämistyöpajoihin ja haastatteluihin osallistuneet mainitsivat monenlaisia kehittämistarpeita, kuten digitalisaation vahvistaminen, suunnitelmallinen osaamisen johtaminen ja osaamisen tunnistaminen, työhyvinvointiin ja työkyvyn johtamiseen panostaminen, esihenkilötyöhön ja johtamiseen panostaminen, organisaatiokulttuurin ja työyhteisötaitojen kehittäminen, johdon ja henkilöstön välisen vuoropuhelun lisääminen sekä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen.

Osallistujat esittivät toiveita kunta-alan työmarkkinaosapuolille valtakunnalliseen ohjelmatyöhön esimerkiksi kuntatyön positiivista nostamista julkisuuteen, hyvien käytäntöjen, ratkaisujen ja kokeilujen levittämistä, verkostoyhteistyötä ja yhteiskehittämistä, vuoropuhelua ja keskustelujen käynnistämistä eri teemoista sekä kehittämistyön tukea monin eri tavoin.

Osallistujat nostaisivat esille valtakunnallisessa työelämän kehittämistyössä muun muassa uudet työn tekemisen tavat ja työn tulevaisuus, työvoiman saatavuus, työnantajamielikuvan kehittäminen, digitalisaatio, asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittämiseen sekä johtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät asiat.

Viestintä Kuntatyö2030-kokonaisuudessa

Kuntatyö2030-kokonaisuudelle laadittiin viestinnän vuosikello ja viestintäsuunnitelma. Viestinnän pääpaino oli houkutella kuntatyöpaikkoja mukaan ohjelmaan, kehittämistyöpajoihin, haastatteluihin ja webinaareihin sekä tehdä hyvää kuntatyötä ja työelämän kehittämisen tärkeyttä näkyväksi. Kuntatyö2030:n omia ydinviestejä hiottiin yhdessä viestintätoimisto Sourcen sekä KT:n ja pääsopijajärjestöjen viestintäverkoston kanssa.

Viestintää suunnattiin erityisesti kuntaorganisaatioiden johdolle ja henkilöstön edustajille. Kehittämistyöpajoja ja haastatteluja markkinoitiin ottamalla yhteyttä noin sataan kuntaorganisaatioon sähköpostilla. Lisäksi Hyvä kiertämään -kampanjan kohdennettua suoramarkkinointia suunnattiin Tekojen torille kehittämisteon jo ilmoittaneille.

Vuoden 2021 alussa Kunteko.fi muutettiin Kuntatyo2030 -sivustoksi. Sivujen sisältöjä päivitettiin samalla. Kuntatyö2030-kokonaisuudelle avattiin Twitter-tili, Facebook-sivusto ja LinkedIn -profiili sekä oma uutiskirje, jolla on yli 2000 tilaajaa. Uutiskirjeitä julkaistiin vuonna 2022 yhteensä 14.

Verkkosivuilla vieraili vuonna 2021 lähes 85 000 kävijää, joista yli 67 000 oli yksilöityjä katseluja. Viestintä oli vilkasta etenkin sosiaalisen median kanavissa. Twitterissä julkaistiin 343 twiittiä ja Facebookissa 322 julkaisua.

Kuntatyöpaikkojen kehittämistekoja Tekojen torilta nostettiin esiin sosiaalisen median kanavissa ja Kuntatyö2030 -uutiskirjeessä koko vuoden. Joulukuussa Kuntatyö2030 gaalassa palkittuja kehittämistekoja nostettiin esille päivittäin joulukalenterissa. Lisäksi tehtiin juttuja, blogeja ja videoita. Kekseliäät kehittäjät -juttusarjassa kerrottiin kuntatyöpaikkojen kehittämistyöstä ja korona-ajasta. Juttuja tehtiin viisi.

Hyvä kiertämään -kampanjassa saavutettiin ennätystulos

Tekojen tori -portaalin tunnettuuden ja kunta-alan kehittämistekojen lisäämiseksi toteutettiin Hyvä kiertämään -kampanja touko-syyskuussa 2021. Kampanja huipentui syyskuussa, jolloin lanseerattiin Suomen kekseliäin kunta -lisäkampanja. Kampanjan aikana testattiin myös maksullista somemainontaa.

Hyvä kiertämään -kampanja onnistui erinomaisesti. Kampanja tuotti Tekojen torille 192 uutta kehittämistekoa 48 kuntaorganisaatiosta ympäri Suomen. Eniten kehittämistarinoita saatiin opetus- ja kasvatusalalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä koko organisaation kehittämistä koskien.

Kampanjan aikana tehtiin kolme lehdistötiedotetta. Tiedote Suomen kekseliäimmästä kunnasta sai paljon näkyvyyttä ja Limingan kunta näkyi paikallismedioissa laajasti. Tiedote palkituista levisi myös hyvin. Palkitseminen ja gaala saivat yli 20 mediaosumaa, lisäksi palkittujen kuntaorganisaatiot tekivät omia juttujaan palkituista. Sosiaalisen median kanavissa oli runsaasti postauksia gaalan aikana. Palkitsemisesta oli juttu Kuntatyönantaja -lehdessä 6/2021. Lisäksi järjestöt jakoivat tiedotetta palkittavista internetsivuillaan. Osa teki myös juttuja palkituista.

Kampanjan kruunasi 7.12. Finlandia-talolla pidetty Kuntatyö2030-gaala, jossa palkittiin innostavimmat kehittämisteot 22 kuntaorganisaatiosta. Palkintoja jaettiin gaalassa 46, minkä lisäksi Kangasalan 12 sosiaali- ja terveysalan kehittäjille toimitettiin kunniakirjat. Lisäksi jaettiin Suomen kekseliäimmän kunnan kunniamaininta Limingan kunnalle sekä Kangasalan kaupungille ja Lempäälän kunnalle. Linkistä löytyvät tarkemmat tiedot palkituista ja lyhyet kuvaukset palkituista kehittämisteoista.

Kuntatyö murroksessa -webinaarit ja digitalisaatiotarinat

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisen Työn murros -selvityksen tuloksia vuodelta 2021 avattiin Kuntatyö murroksessa -webinaarisarjassa. Sarjaan tuotettiin yhteistyössä Kunta.tv:n kanssa seitsemän webinaaria eri teemoista, samalla esiteltiin kiinnostavia casejä eri kuntaorganisaatioista. Webinaareihin ilmoittautui 357 henkilöä 265 organisaatiosta. Seuraajia ja tallenteen katsojia oli joulukuun lopussa noin 900.

Yhteistyössä Kuntaliiton kanssa tuotettiin 15 tarinaa digitalisaation vaikutuksista työn tekemisen tapoihin organisaation, johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Tarinoissa tulivat esiin digitalisaation vaikutukset kunta-alalla eri toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa eri puolella Suomea. Lisäksi tuotettiin ”8 oppia kuntien digitalisaatiosta” podcastsarja.

Kuntaorganisaatioiden kehittämistä tuettiin sparrauksella

Kuntatyö2030-kokonaisuudessa tavoitteena on tarjota sparraustukea kuntatyöpaikkojen kehittämiseen. Vuoden 2021 kesän aikana sparrausta tuottamaan kilpailutettiin asiantuntijat. Kilpailutuksen tuloksen valikoitui kahdeksan organisaatiota, jotka nimesivät 11 asiantuntijaa sparraajiksi.
 
Sparrausprosessia automatisoitiin vuonna 2021. Tavoitteena oli linkittää sparraus asiakkuudenhallintajärjestelmään. Kuntatyö2030-sivustolle tehtiin ohjeet ja kuvaus sparrauksen hakua varten. Myös sparrauksen asiantuntijoiden osaaminen kuvattiin sivustolle.
 
Vuonna 2021 saatiin 26 sparraushakemusta 17 kuntaorganisaatiosta. Näissä on sparrauspäiviä yhteensä 46. Sparrausta haettiin seuraaviin teemoihin:

  • Työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen (11 kpl)
  • Yhdessä kehittäminen ja osallisuus (5 kpl)
  • Prosessit, palvelut ja asiakaslähtöisyys (5 kpl)
  • Työn kuormitus ja työhyvinvointi (3 kpl)
  • Etätyön ja -palvelujen kehittäminen (1 kpl)

 
Vuoden 2021 aikana sparraus toteutui seitsemälle erilliselle kuntaorganisaatiolle. Mukana niissä oli yhteensä 134 henkilöä, joista työntekijöitä oli 75. Muut vuoden 2021 loppuun mennessä haetut sparraukset toteutuvat vuonna 2022.  

Sparrauspalaute oli erinomaista. Sparrauspalautteen keskiarvo oli 5/5.