Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntatalo pihalta päin kuvattuna.

Sote-uudistusta koskevien lakien yhteydessä hyväksyttiin 1.7.2021 myös laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä, joka määritteli KT:n aseman ja tehtävät.

Uuden lain mukaan KT on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. KT:n valtakunnallisen edunvalvonnan piiriin tulevat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Myös kuntien ja hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat yritykset ja muut yhteisöt voivat liittyä uuden KT:n jäseneksi.

Strategiassa tavoitteena jäsenyhteisöjen onnistuminen työnantajina

Muutostilanteen yhteydessä päivitettiin myös KT:n strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 21. lokakuuta. Strategiassa painottuu lakisääteisten tehtävien hoitaminen KT:n arvojen mukaan. Strategian valmisteluun osallistui henkilöstön edustajien lisäksi myös asiakkaita. 

KT:n arvot ovat vaikuttavuus, rohkeus, vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys

KT:n toiminta-ajatuksena eli missiona on auttaa jäsenyhteisöjä onnistumaan työnantajina.

KT:n strategian missiona on mahdollistaa jäsenyhteisöjen onnistuminen vetovoimaisina työnantajina.

Vision mukaan KT on Suomen vaikuttavin työmarkkinatoimija vuonna 2030 ja sen jäsenyhteisöt vetovoimaisia työnantajia.

Strategiaa toteutetaan tavoitteiden kautta

Strategiassa kuvataan, miten KT rakentaa toimivaa työelämää ja tukee jäsentensä onnistumista työnantajina.

Tavoitteiden mukaan

  • edistämme kunta-, hyvinvointialue- ja yritysjäsentemme menestystä työnantajina
  • tuemme jäsenyhteisöjämme työelämän arjessa ja muutoksissa
  • vaikutamme yhteiskuntaan jäsentemme eduksi
  • uudistumme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tavoitteiden pohjalta laaditaan vuosittain talousarvio ja toimintasuunnitelma, jotka valtuuskunta hyväksyy.