Etänä enemmän – sotetyö uudistuu

Etänä enemmän -hankkeessa kehitetään etäjohtamista.

Etänä enemmän – sotetyö uudistuu

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Etänä enemmän – sotetyö uudistuu -hankkeessa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. 

Valtakunnallinen Etänä enemmän - sotetyö uudistuu -hanke on käynnissä 2019–2022. Hankkeen tavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta. KT toimi hankkeen osatoteuttajana vuosina 2020–2021. Muita osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston tuella. 

Hankkeen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys noteerattiin myös Euroopan komissiossa, sillä komissio valitsi vuonna 2021 Etänä enemmän -hankkeen yhdeksi menestystarinakseen. Suomessa hanke otettiin mukaan Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaan.

KT mukana kriisi- ja etäjohtamisen kehittämisessä

KT:n tehtävänä Etänä enemmän -hankkeessa oli yhdessä TAMK:n kanssa nostaa esiin kriisi- ja etäjohtamisen kysymyksiä. Tämän erillisen työn aikana sote- ja palvelualan esihenkilöille järjestettiin kahdeksan webinaaria, seitsemän teemavalmennusta ja yksi seminaari. Etäyhteyksillä toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui satoja ihmisiä. Tilaisuuksien teemoja olivat muiden muassa etäjohtaminen, kriisiviestintä, itseohjautuvuus ja työhyvinvointi.

Tilaisuuksien lisäksi KT teki esihenkilötyön tueksi neljä asiantuntijavideota muutosjohtamisesta, korona-ajan opeista, työaikajärjestelyistä ja henkilöstön tehtäväsiirroista.

KT, TAMK ja SAMK kokosivat sote-alan kuntaorganisaatioista kehittämisryhmän, jonka työpajojen tuloksena syntyi maksutta ladattavissa oleva: Luottamuksen työkirja. Luottamuksen työkirjassa on luottamuksen rakentamiseen liittyvää materiaalia ja työkaluja, joita esihenkilöt ja työyhteisöt voivat hyödyntää arjen työssään.

Luottamuksen työkirjaan on koottu materiaaleja ja työkaluja, joita esihenkilöt ja työyhteisöt voivat käyttää ja hyödyntää työyhteisön luottamuksen rakentamisessa. Työkirja on tehty valtakunnallisessa Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeessa.

Kriisi- ja etätyön kehittämiseen kuului myös pienryhmäohjaus (vertaistukea) 10 ryhmälle eri puolilta Suomea. KT vastasi markkinoinnista ja ryhmien kokoamisesta. Ryhmien ohjaajina toimivat TAMK:n asiantuntijat. Kaikilta eri tilaisuuksiin osallistuneilta kerättiin palaute, jonka mukaan kriisi- ja etätyön kehittämiseen tarjottu palvelu oli ajankohtaista ja hyödyllistä.