Digitalisaatio ja työn murros

Langattomat nappikuulokkeet läppärin päällä.

Digitalisaatio ja työn murros 

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digitalisaatio ja työn murros -hankkeessa selvitettiin, miten kunta-alalla hyödynnetään digitalisaatiota työn murroksessa. Toimintavuoden aikana tutustuttiin kiinnostaviin ja onnistuneisiin digitalisaatiohankkeisiin ja tehtiin digikehittämistä näkyväksi Digiä kuntatyössä -juttusarjan sekä 8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcastsarjan kautta.

Digiä kuntatyössä -juttusarja käsittää 15 tapauskuvausta eri toimialoilta ja kuntaorganisaatioista eri puolelta Suomea. Juttusarjan aineisto kerättiin haastattelemalla 65 henkilöä. Johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden haastattelut tarjosivat mielenkiintoisen näkymän digikehittämiseen kunta-alalla. Esiin nousivat hienot onnistumistarinat, toimintaprosessien uudistamiseen liittyvät haasteet, yhteiskehittämisen mahdollisuudet, digitalisaation aiheuttamat pelot sekä pääosin valoisat tulevaisuuden näkymät. Lisäksi koronapandemian vaikutukset tulivat ilmi lähes joka haastattelussa.  

8 oppia kuntien digitalisaatiosta on podcastsarja kuntapäättäjille ja -kehittäjille

Miksi kunnan ja kuntapäättäjien pitäisi näkyä ja kuulua somessa? Miten taataan, että digiopetus on laadukasta jokaisessa Suomen kunnassa? Digi vaatii investointeja – syntyykö lopulta säästöjä? 

KT:n ja Kuntaliiton 8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcastsarjassa väitetään, että digitalisaatio mahdollistaa entistä paremman kuntatyön ja palvelut. Sarjassa eri alojen asiantuntijat jakavat konkreettisia vinkkejä digitalisaation hyödyntämisestä viestinnässä, opetuksessa, sosiaalityössä, nuorisotyössä, rakennetun ympäristön kehittämisessä ja terveydenhuollossa. Lisäksi vieraat keskustelevat muiden muassa digipalveluiden saavutettavuudesta sekä kustannuksista. 


Lisää aiheesta

8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcastissa eri alojen asiantuntijat jakavat konkreettisia vinkkejä, jotka jokaisen kuntapäättäjän pitäisi kuulla.