Uutinen

KT hakee työmarkkinalakimiestä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasioiden vastuualueelle

KT Kuntatyönantajat hakee työmarkkinalakimiestä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasioiden vastuualueelle työsuhteeseen 1.1.2018 alkaen.

Avoin työpaikka KT:ssa

Tehtävään kuuluvat

 • kuntatyönantajien neuvonta ja ohjeistaminen sekä suomen että ruotsin kielellä
 • kunta-alan henkilöstöä koskevaan neuvottelutoimintaan osallistuminen
 • luennointi erilaisissa koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa sekä suomen että ruotsin kielellä
 • kuntatyönantajien edustaminen ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen työryhmissä
 • riita-asioiden hoitaminen ja asianajotehtävät tuomioistuimessa

Edellytämme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä
 • aloitekykyä, itsenäistä ja palveluhenkistä työotetta
 • osaamista ja halua perehtyä työlainsäädäntöön sekä eri sopimusaloihin
 • tehtävien hoitamisen vaatimaa sekä suomen että ruotsin kielen taitoa

Lisäansioina pidämme

 • perehtyneisyyttä alan työ- ja virkaehtosopimuksiin
 • työmarkkinajärjestelmän ja sote-alan tuntemusta
 •  asianajokokemusta

Tarjoamme

 • monipuolisen ja haasteellisen tehtäväalueen
 • näköalapaikan valtakunnalliseen työnantajaedunvalvontaan ja työmarkkinatoimintaan
 • kilpailukykyiset työsuhteen ehdot

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään 1.11.2017 kuluessa sähköpostilla osoitteeseen ktrekry(at).fi. Hakemukseen ja sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Työmarkkinalakimies”.

Tiedustelut puhelimitse

 • neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 4233 ja
 • johtava työmarkkina-asiamies Virpi Taavitsainen, puh. 050 570 3882.

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä.