Uutinen

Vesa Laine Avaintyönantajat Avainta ry:n toimitusjohtajaksi

Laine siirtyy tehtäväänsä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n neuvottelupäällikön tehtävästä. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa työmarkkinalakimiehenä Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa ja palvelussuhdealan toimialapäällikkönä puolustusvoimissa.

Avaintyönantajat Avainta ry on valtakunnallinen monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö. Yhdistyksessä on jäsenyhteisöjä noin 600, joissa työskentelee lähes 36 000 henkilöä. Avaintalla on monipuoliset yhteistyöverkostot ja tiiviit yhteydet kuntasektorin toimintaan ja kehittämiseen. Avainta tunnettiin aiemmin nimellä Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry.