Uutinen

Ulkomailla opiskelleiden lääkäreiden laillistamista vaiheistetaan

Hallitus esittää muutoksia EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolella koulutuksen saaneiden lääkäreiden laillistamiseen. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ulkomailla opiskelleiden laillistamisprosessia ja parantaa potilasturvallisuutta. Samalla parannetaan laillistamista hakevan lääkärin oikeusturvaa.

​Jatkossa Valvira antaisi laillistamista hakevalle lääkärille ensin muutoksenhakukelpoisen päätöksen koulutuksen hyväksymisestä. Vasta myönteisen päätöksen jälkeen lääkärit voisivat toimia Suomessa lääkäriharjoittelijoina tai suorittaa lisäopintoja ja kuulusteluja.

Laillistamista hakevalla pitäisi olla virallisesti oikeiksi todistetut tutkintotodistukset ja muut asiakirjat sekä viralliset käännökset niistä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin ehdotetaan myös muita muutoksia

Valvira voisi selvittää terveydenhuollon ammattioikeuksia hakevan ammatillista toimintakykyä, terveydentilaa ja ammattitaitoa, jos siihen on perusteltu syy. Tämä olisi tarpeen tilanteissa, joissa hakijalla epäillään olevan ammattia haittaava sairaus, päihteiden väärinkäyttö tai heikentynyt toimintakyky.

Samalla täydennettäisiin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin tietoja. Keskusrekisteriin merkittäisiin jatkossa myös sellaisen laillistettavaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin opiskelevan henkilön tiedot, johon aluehallintovirasto tai Valvira on kohdistanut valvontatoimenpiteitä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2015.

Muualla verkossa