Uutinen

Työtapaturmat vähenivät kuntasektorilla

Vuonna 2014 kuntasektorin palkansaajille sattui 19 744 työpaikkatapaturmaa. Työpaikalla sattuneiden tapaturmien määrä laski edellisvuodesta 4 prosenttia. Pitkällä aikavälillä tapaturmien määrä on kasvanut, mutta viimeisen viiden vuoden aikana lukumäärä on pysynyt noin 20 000 työpaikkatapaturman tasolla.

Myös kunta-alan työpaikkatapaturmien taajuus laski. Vuonna 2014 työpaikalla sattui 22,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2013 taajuus oli 24,2. Kunta-alan työtunnit lisääntyivät 2,2 prosenttia vuodesta 2013.

Liikkumistapaturmia eniten

Vuonna 2014 kunta-alan työpaikkatapaturmista 41 prosenttia oli liikkumistapaturmia. Työntekijä on liikkunut tapaturman sattuessa joko työpaikallaan, työpaikkaansa kuuluvalla alueella tai työpaikkansa kahden toimipisteen välisellä matkalla.

Vaikka liikkumistapaturmia on edelleen selvästi eniten, niiden määrä laski vuodesta 2013. Laskuun vaikuttavat keliolosuhteiden muutokset.

Riskialttiit ammattiluokat

Vuosina 2005–2014 terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmässä sattuneiden työpaikkatapaturmien osuus on kasvanut. Vuonna 2014 eniten työpaikkatapaturmia sattui seuraavissa ammattiluokissa:

  1. terveyden- tai sairaanhoitotyö 28,7 %

  2. opetustyö 11,6 %

  3. lasten päivähoitotyö 9,6 %

  4. kiinteistönhoito ja siivoustyö 7,9 %

  5. ammattikoulun oppilaat 7,6 %

  6. sosiaalialan työ 6,9 %.

Kunta-alalla on myös ammattiryhmiä, joissa palkansaajien määrä on suhteellisen pieni mutta työtapaturmia sattuu tehtyyn työmäärään nähden paljon. Tällaisia riskialttiita ammattiryhmiä ovat muun muassa maatalouslomittajat.

Muualla verkossa