Uutinen

Työsuojeluvalvonta on hyvin toteutettua ja vaikuttavaa

Laaja valtakunnallinen tutkimus työsuojeluvalvonnasta kunta-alalla kertoo, että työsuojeluvalvonta on hyvin toteutettua ja vaikuttavaa. Tulosten perusteella valvonta on lisännyt työpaikkojen tietoisuutta työturvallisuusjohtamisesta ja vahvistanut työpaikkojen omaa työsuojeluolosuhteiden kehittämistyötä.

Työsuojeluviranomaisen antamat velvoitteet, toimintaohjeet ja kehotukset, vaikuttavat tehokkaasti siihen, että työpaikat korjaavat työsuojeluun liittyviä puutteitaan.

Ilman työsuojeluvalvontaa valtaosa puutteista jäisi korjaamatta

– Lähes kaikki valvonnan kohteet katsoivat, että toimintaohjeiden tai kehotusten antaminen oli aiheellista.  Työpaikat kokivat myös saaneensa työsuojeluviranomaiselta positiivista palautetta asioista, jotka olivat kunnossa, kertoo tutkija Olli Oosi Owal Group Oy:stä.  Owal Group Oy teki tutkimuksen yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa työsuojeluhallinnon toimeksiannosta.

Työsuojelutarkastajat antoivat työpaikoille toimintaohjeita esimerkiksi puutteista, jotka liittyivät työn vaarojen selvittämiseen, työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen, väkivallan uhan ja psykososiaalisen kuormituksen hallintaan sekä työpaikan sisäilman laatuun. Lähes kaikki vaikuttavuustutkimuksen kyselyyn vastaajista arvioivat, että puute olisi korjaamatta, mikäli toimintaohjetta tai kehotusta ei olisi annettu.

Työolosuhteet parantuneet

Tutkimuksen kautta välittyy kuva, että hankkeen vaikutuksesta olosuhteet ovat parantuneet monella työpaikalla. Usein valvonta on myös vahvistanut työpaikan omaa työolosuhteiden kehittämistyötä. Useimmiten valvonnan kohteet myös kokivat, että työsuojeluvalvonta on vastannut juuri niihin työolosuhteiden haasteisiin, jotka ovat organisaatiossa keskeisiä, tutkija Oosi arvioi.

Myös turvallisuusjohtaminen kehittyi

Tutkimuksen mukaan työsuojelun valvontahanke on vaikuttanut selvästi myös kunta-alan turvallisuusjohtamisen tasoon. Hankkeessa tarkastettiin turvallisuusjohtamisen käytäntöjä, ja tämä lisäsi johdon tietoisuutta turvallisuusjohtamisen merkityksestä.

Työpaikkojen näkökulmasta on tärkeää, että valvonta muodostaa ajatuksellisesti jatkumon tai että valvonnan kohteilla on käsitys siitä, miten yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa jatkuu, muistuttaa tutkija Oosi.

Tarkastajan viestintä keskeistä

Tutkimuksessa selvisi, että työsuojelutarkastajien viestintä ja valvontaan liittyvä vuorovaikutus on keskeisessä asemassa valvonnan vaikuttavuuden aikaansaamisessa.  Tarkastajien henkilökohtainen ennakkoviestintä työpaikalle tulisi olla systemaattinen osa työsuojeluvalvontaa. Valvonta on vaikuttavampaa, kun tarkastajan työtä tukevat sähköisen viestinnän sisällöt ja työkalut, tutkija Olli Oosi sanoo.

Tutkimus antaa kokonaiskuvan kunta-alan valtakunnallisen valvontahankkeen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” vaikuttavuudesta. Tutkimuksen kyselyt tehtiin kuntien ja kuntayhtymien toimialajohdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille työsuojeluvaltuutetuille sekä hankkeen tarkastajille.  Vuonna 2012 alkaneessa hankkeessa on tehty kesäkuun 2015 loppuun mennessä yhteensä 6 450 tarkastusta kunta-alan työpaikoilla. Hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun.