Uutinen

Kunnat haluavat kehittää työsuojelua

Kunnat ovat motivoituneita kehittämään turvallisuusjohtamista ja parantamaan työturvallisuuden hallintaa ja työoloja. Tämä käy ilmi työsuojeluviranomaisten havainnoista vuodelta 2014.

Kunta-alan työsuojelun valvontahankkeessa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 2 000 tarkastusta, joista noin 1 900 kohdistui suoraan työpaikoille. Noin puolet tarkastuksista tehtiin sosiaali- ja terveysalalle ja noin neljäsosa koulutusalalle.

Tarkastuksissa selvisi, että kunnat ovat laatineet esimerkiksi menettelytapaohjeita sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Kehitystä on tapahtunut myös työhön liittyvien psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamisessa.

Työpaikkaselvityksiä kannattaa kehittää

Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen perusteella työterveyshuollon työpaikkaselvitykset kaipaavat kehittämistä. Myös työn vaarojen ja kuormitustekijöiden selvittämisessä sekä terveydellisen riskin arvioinnissa oli puutteita.

Meneillään olevan nelivuotisen työsuojelun valvontahankkeen Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun saakka.

Muualla verkossa