Uutinen

Työkyvyttömyys aiheuttaa 2,2 miljardin kustannukset

Kevan mukaan työkyvyttömyys aiheuttaa kunta-alalla noin 2,2 miljardin kustannukset vuosittain. Noin puolet kustannuksista on välillisiä ja puolet välittömiä.

Työkyvyttömyyden aiheuttamissa kustannuksissa on suuria eroja. Eniten kustannuksia aiheuttavat sairauspoissaolot ja erityisesti pitkät sairauspoissaolot.

Kunnat ja kuntaorganisaatiot ovat parantaneet toimintaansa työkykyasioissa viime vuosina. Ne ovat tehostaneet työkykyongelmien tunnistamista, asettaneet tavoitteita ja parantaneet seurantaa.

Työhyvinvointia on johdettava

Hyvin johdetussa organisaatiossa johdetaan myös työkykyä ja työhyvinvointia. Keskeistä on se, että työhyvinvointia ja työkykyä koskevaa tietoa hyödynnetään johtamisessa. On myös tärkeää, että työhyvinvointi- ja työkykyasiat liitetään osaksi organisaation normaalia johtamista eivätkä ne jää erilliseksi toiminnaksi.

Julkisen sektorin tilanne on haastava taloudellisten paineiden ja rakenneuudistusten vuoksi. Onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että työhyvinvoinnin hyvä kehitys jatkuu ja että työhyvinvointia ja työuria tuetaan esimerkiksi sote-uudistuksen muutostilanteissa.