Uutinen

Sote-uudistuksesta ei syntynyt ratkaisua

Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemistä muutosehdotuksista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin.

​Perustuslakivaliokunta toistaa ensimmäisessä sote-lausunnossa esitetyn kantansa siitä, että asian valmistelu on perustelluinta jättää valtioneuvoston ja mahdollisesti myös laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi. 

Valiokunta korostaa, että eri hallinto- ja rahoitusmalleja on arvioitava perusteellisesti. Valiokunnan mukaan myös kuntia on kuultava jatkovalmistelussa.

Perustuslakivaliokunta katsoo, etteivät sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakiehdotukset ja niiden perustelut muodosta riittävää perustaa arvioida ehdotusten perustuslainmukaisuutta.

Lakiehdotukset voitaisiin hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos niihin tehtäisiin merkittäviä muutoksia.

Muualla verkossa